article banner
Branschnyhet

Ska det vara moms på sjukvård?

Lena Westfahl Lena Westfahl
rich text with image

En av de hetaste frågorna inom vård och omsorg just nu är moms eller inte moms på vissa bemanningstjänster. Detta efter att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i en dom klargjort att uthyrning av personal är momspliktigt och ej momsfri vård. Efter detta har Skatteverket tolkat domen i ett ställningstagande. Skatteverket har också publicerat ett antal exempel med sin tolkning av hur olika situationer ska bedömas momsmässigt. Frågorna är nu många och ovissheten stor. Momsexperterna Lena Westfahl och Cecilia Smedfors redogör för vad som hänt och hur du bör agera. 

Det handlar om ny praxis och tolkning av momsreglerna för sjukvård, och inte om nya regler i momslagen.

- Det som ligger till grund för detta är att det i juni 2018 kom en dom från HFD som innebär en förändring kring hur uthyrning av legitimerad vårdpersonal som utför sjukvård ska hanteras vad gäller moms. HFD kom i domen fram till att ett bemanningsföretags uthyrning av personal är momspliktigt och ej momsfri vård. Därefter tolkade Skatteverket domen och redogjorde i ett ställningstagande under hösten 2018 att uthyrning av personal är momspliktigt då en sådan tjänst inte kan utgöra vård, förklarar Lena Westfahl.

Skatteverket menar att en vårdtjänst är momsfri då säljaren tillhandahåller vården under eget ansvar och själv driver den mottagning som tillhandahåller vården till patienten. Om så inte är fallet ska den som hyr ut vårdpersonal, även om det är sjukvård som ska utföras, anses sälja en momspliktig bemanningstjänst.

Skatteverket säger att tjänster med nära anknytning till momsfri vård, i vissa fall kan undantas från moms trots att det är fråga om uthyrning av personal, nämligen om:

  • både köpare och säljare driver vårdmottagning som huvudsakligen tillhandahåller vård
  • tjänsten är absolut nödvändig för den momsfria vårdtjänsten
  • syftet inte är att vinna intäkter i konkurrens med andra momspliktiga kommersiella aktörer

Vad händer nu?
Skatteverket har i sitt ställningstagande meddelat att de inte kommer att granska redovisningsperioder före 1 juli 2019.

- Det råder stor ovisshet i branschen just nu om hur domen, och Skatteverkets ställningstagande, ska tolkas. Nya ansökningar om förhandsbesked gällande ett antal frågeställningar har lämnats in till Skatterättsnämnden och vi väntar beslut i dessa ärenden förhoppningsvis under våren eller försommaren, säger Cecilia Smedfors.

- Mot bakgrund av att det råder viss osäkerhet är det inte läge att göra något förhastat men det är viktigt att se över strukturen i ditt företag eller din företagsgrupp och förbereda dig för olika scenarion och hur de skulle komma att påverka din verksamhet, säger Lena Westfahl och fortsätter: 

- Är det t.ex. patienter som remitteras och verksamheter som läggs ut på entreprenad så är tjänsterna även med Skatteverkets tolkning fortsatt momsfria. Vi kan stötta dig genom att till exempel bedöma tjänsterna och titta på olika bolagsformer och delägarlösningar utifrån just ditt bolags förutsättningar. Även om bemanningstjänsterna just nu kan faktureras utan moms rycker 1 juli 2019 allt närmare och vid den tidpunkten kan vi utgå ifrån att Skatteverket kommer att börja granska vårdsektorn.

Lena Westfahl och Cecilia Smedfors har hållit ett antal seminarier på ämnet där de gått djupare in på bakgrunden, de oklarheter som kvarstår samt konsekvenserna om Skatteverkets tolkning av HFD:s dom står sig m.m. Håll utkik på vår hemsida efter fler seminarier, eller kontakta dem direkt för att boka ett möte och specifikt diskutera konsekvenserna för ditt företag.

Kort om sjukvård och moms

  • I Sverige är sjukvård och tandvård undantaget från moms.
  • Med sjukvård avses åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda eller behandla sjukdomar, kroppsfel och skador. Kravet är att sjukvården ska vidtas vid sjukhus eller annan inrättning som drivs av det allmänna eller inom enskild verksamhet vid inrättningar för sluten vård eller av någon med särskild legitimation att utöva yrke inom sjukvården.
  • EU-domstolen har prövat sjukvårdsundantaget och kommit fram till att privata bemanningsföretag inte ska omfattas av undantaget i momsdirektivet. Detta eftersom tjänsten inte tillhandahålls direkt till patienten utan till den som tillhandahåller vården. Därför ska de betala moms. HFD har tolkat de svenska momsreglerna utifrån EU-domstolens rättspraxis.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev