Branschnyhet

Så fungerar de nya momsreglerna för el och vatten i bostadshus – experterna reder ut

Med:
insight featured image
Bostadsverksamheter har tidigare varit helt befriade från moms. Nu har rättsläget ändrats något, speciellt för leveranser av el och vatten samt för investeringar i förnybar energi. De nya reglerna ökar komplexiteten men kan också vara fördelaktiga för fastighetsägaren. Grant Thorntons skatterådgivare Martin Jacobsson och Cecilia Smedfors reder ut det senaste rättsläget.

På senare tid har det dykt upp en del avgöranden som medför fler momspliktiga inslag för bostadsbolag och bostadsrättsföreningar. Speciellt för leveranser av el och vatten samt hantering av investeringar i förnybar energi. De nya momsreglerna innebär att bostadsföretagen i större uträckning måste redovisa moms på sina intäkter vilket ökar komplexitet och administration. Samtidigt kan de nya momsreglerna vara fördelaktiga för fastighetsägaren, särskilt vid nybyggnationer, och kan sänka kostnaden för byggnationen.

Ska en hyresvärd som tillhandahåller el och vatten till sina hyresgäster redovisa moms på intäkterna?

Enligt en tidigare regel i momslagen behövde en hyresvärd inte redovisa moms på intäkter för el och vatten från hyresgäster om själva bostadsupplåtelsen är momsfri.

Denna regel har slopats och har ersatts av ny praxis från högsta instans. Den innebär att, om hyresvärden tillämpar individuell mätning av el och vatten och alltså debiterar hyresgästen utifrån faktisk förbrukning ska hyresvärden lägga moms på el och vatten, trots att uthyrningen är momsfri.

Det innebär att hyresvärdar och bostadsrättsföreningar som tillämpar individuell mätning och upplåter bostäder måste momsregistrera sig. Medan de som inte tillämpar individuell mätning, och där el/vatten ingår i hyran, inte behöver redovisa moms på el/vatten.

Hur mycket moms kan bostadsföretag dra av på sina kostnader för el och vatteninstallationer när individuell mätning tillämpas?

Avdrag kan ske för moms på löpande inköp av el och vatten som sedan säljs vidare med moms utifrån individuell mätning. Momsen kan dock inte dras av på el och vatten som används i bostadshusens allmänna utrymmen såsom trapphus och tvättstugor.

Enligt ett avgörande från högsta instans kan fastighetsägaren inte dra av moms på kostnader för installation av anläggningar och ledningar för el eller vatten i bostadshus. Avdrag kan inte ske trots att anläggningarna används för momspliktiga leveranser av el och vatten enligt individuell mätning.
Detta gäller med undantag för själva mätutrustningen där momsen kan dras av. Avdrag kan också ske för moms på inköp av tjänster för att löpande läsa av och debitera individuell uppmätt el och vatten.

Momsen kan även dras av för installation av laddstolpar för laddning av elbilar där individuell mätning och debitering av el tillämpas.

Inget momsavdrag för el- och vattensystem i bostadshus
Inget momsavdrag för el- och vattensystem i bostadshus
Läs denna artikel

Vilka momsregler gäller vid intäkter för förnybar el som solceller?

Det beror på hur elen som solceller producerar används.

Om en bostadsrättsförening eller bostadsbolag säljer all el till ett elhandelsbolag och fakturerar denna el med moms så kan bostadsbolaget sedan dra av moms för alla sina kostnader för investeringen att bygga solcellsanläggningen.

Men om den producerade elen från solcellerna på en bostad till viss del säljs till elhandelsföretag och till viss del används i huset så har fastighetsägaren inte tidigare kunnat dra av någon moms på investeringen.

Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen gett möjligheter för att fastighetsägaren att få momsavdrag till viss del även i dessa fall. Det är då möjligt att begära momsavdrag i efterhand för redan uppförda solcellsanläggningar, samt för planerade installationer.

Skatteverket medger momsavdrag för solceller på bostadshus
Skatteverket medger momsavdrag för solceller på bostadshus
Läs denna artikel

Momsavdrag kan ske för installation av solcellanläggning till den del producerad el av solcellsanläggningen används för följande:

  • Momspliktig försäljning av el till elhandelsföretag.
  • Momspliktiga leveranser av el till hyresgäster/bostadsrättsinnehavare som hyr bostäder och debiteras el efter individuell mätning.
  • Verksamhetslokaler som hyrs ut med så kallad frivillig skattskyldighet för moms eller används i fastighetsägarens egen momspliktiga verksamhet.
Vår expertis inom: Fastighetstaxering
Tjänster
Vår expertis inom: Fastighetstaxering
Jag vill veta mer