Skattenyhet

Skatteverket medger momsavdrag för solceller på bostadshus

Martin Jacobsson
Med:
insight featured image

Momsavdrag vid installation av solcellsanläggning på bostadsbyggnader kan ske i mycket större utsträckning än tidigare. Det meddelar Skatteverket, som nu ändrat sitt ställningstagande efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen, som du kan du läsa om här.

Skatteverket anser att momsen kan dras av på inköp och installation av solcellsanläggning utanpå en bostadsbyggnad när anläggningen används för momspliktiga leveranser av el. Momsavdrag kan ske när producerad el av solcellsanläggningen används för bland annat följande.

  • Momspliktig försäljning av el till elhandelsföretag.
  • Momspliktiga leveranser av el till hyresgäster/bostadsrättsinnehavare som hyr bostäder och debiteras el efter individuell mätning.
  • Verksamhetslokaler som hyrs ut med s.k. frivillig skattskyldighet för moms eller används i fastighetsägarens egen momspliktiga verksamhet.

Momsavdrag kan däremot inte ske till den del producerad el används för driften av själva bostadsbyggnaden eller när elen ingår i den momsfria hyran/bostadsrättsavgiften för bostaden.

När solcellanläggningen används för både momspliktig försäljning och momsfri verksamhet ska en fördelning av momsavdraget på inköpen göras på årsbasis, utifrån vad den producerade elen av anläggningen ska användas till.

Motsvarande momsavdrag kan ske på utgifter för reparation, drift och underhåll av solcellsanläggningen.

Vår kommentar

Efter Högsta förvaltningsdomstolens dom i oktober 2019 (HFD 2019 ref 50) har nu även Skatteverket bekräftat att momsavdrag kan ske till mycket större del när solcellsanläggningar utanpå bostadshus används för momspliktig försäljning av el. Avdragsförbudet för stadigvarande bostad är inte tillämpligt trots att producerad el även används för bostadshuset.

Utgifterna sjunker för planerade investeringar i solceller när en större del av momsen kan dras av. För genomförda investeringar i solcellsanläggningar under de senaste sex åren kan det vara möjligt att nu göra större momsavdrag genom omprövning av lämnade momsdeklarationer.
Skatteverket anger att solcellsanläggningen ska vara monterad utanpå bostadsbyggnaden eller på ett fristående fundament.

Vad som gäller för solceller integrerade i själva taket framgår inte av Skatteverkets ställningstagande och är oklart. Risk kan finnas för att Skatteverket inte medger momsavdrag för sådana solceller på bostadshus enligt avdragsförbud för stadigvarande bostad. Enligt vår uppfattning skulle en sådan tillämpning av avdragsförbudet vara mycket tveksam. 

Skatteverkets ställningstaganden.
- Avdragsrätt vid inköp och installation m.m. av en solcellsanläggning för mikroproduktion av el; mervärdesskatt den 9 november 2020 dnr 8-112176.
- Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet den 10 november 2020 dnr 8-112186.
- Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad den 10 november 2020 dnr 8-112202.

Läs även artiklarna vi skrivit gällande momsplikt och momsavdrag vid individuell mätning och debitering av el och vatten till bostadshyresgäster eller bostadsrättsinnehavare:

Hyresvärd ska ta ut moms på el och vatten som debiteras separat

Momsavdrag för investeringar i el- och vattenanläggning i bostadshus

 

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.