article banner
Branschnyhet

Reformer väntar fastighetsbranschen

rich text with image

Efter de senaste månadernas prisfall är fastighetsmarknaden på väg att stabiliseras. Men det finns en viss oro i branschen för nya skatteregler och att vissa projekt kommer att behöva frysas. 

Stockholm den 23 oktober 2017: En fastighetsutvecklare i lyxsegmentet vinstvarnar och meddelar att företaget avvaktar med att påbörja nya projekt. Orsaken är "sämre marknadsförutsättningar och att bolaget påverkats av högre kostnader". Tydligare än så kan inbromsningen av fastighetsmarknaden knappast illustreras. Skärpta amorteringskrav och en förväntan om högre bostads­utgifter har börjat ge psykologiska effekter.

– Det vi ser nu är inte så dramatiskt, men helt klart är att många fastighets­bolag har blivit mer försiktiga, framför allt i det högsta segmentet med stora lägenheter i storstäderna. Där finns det en mättnad nu, säger Cecilia Hermansson, tidigare chefekonom på Swedbank och idag gästforskare på KTH.

– Det är möjligt att detta kommer att leda till att vi får se en viss konsolidering bland fastighetsutvecklare, och att vissa kanske inte kommer att orka hänga kvar, tillägger hon.

De senaste konjunkturprognoserna pekar på att bostadspriserna kan fortsätta att falla måttligt, men att situationen sedan kommer att stabiliseras under 2018. Visserligen väntas bostadsbyggandet minska i år, men i grunden har Sverige en stark konjunktur, hög sysselsättning och brist på bostäder.

– Avgörande för framtiden blir hur hushållen kommer att klara av högre räntor, säger Cecilia Hermansson. Dessutom kan det komma politiska beslut efter valet i frågor om ny fastighetsskatt, ändrad reavinstbeskattning, begränsningar i avdragsrätten samt även avreglering av hyresmarknaden. Med tanke på att bostadsmarknaden inte fungerar tillräckligt bra kan vi förvänta oss reformer.

Andreas Adolphsson, skattekonsult och branschansvarig för Fastigheter & bygg hos Grant Thornton, och som följt fastighetsmarknaden sedan mitten av 1980-talet, anser att branschen står ganska stark trots motvinden just nu.

– Det finns byggprojekt som kan drabbas av svårigheter, men generellt sett bör det inte finnas några större risker hos fastighetsbolag och utvecklare som har en sund portfölj med bra balans av projekt i olika faser, säger han.

– Något som däremot kan få större direkt effekt för fastighetsbranschen är olika politiska initiativ. Ett exempel är paketeringsutredningen som tittar på allmänna skattemässiga spelregler för fastigheter samt förslagen till regler som begränsar ränteavdragen för fastighetsägare. Detta är något som oroar branschen och som många skulle påverkas stort av, tillägger Andreas Adolphsson.

Sverige backar – övriga Norden upp

Transaktionsvolym 2017 Sverige Norge Finland Danmark Norden
Transaktionsvolym (miljoner euro) 15,4 8,5 9,6 8,6 42,1
Förändring jämfört med 2016 -28% +11% +30% +31% -3%

Tabellen visar den totala transaktionsvolymen baserat på fastighetsaffärer som överstiger 5 miljoner euro. Det största fastighetssegmentet är kontor (33 procent), följt av bostäder (22 procent) och handel (17 procent). Under 2016 var bostäder det största fastighetssegmentet i Norden. Källa: Pangea Property Partners, December 2017.