article banner
Branschnyhet

Fem steg för att komma igång med strategiskt hållbarhetsarbete

Ideella organisationer står idag inför stora utmaningar för att säkra finansiering, öka förtroende och engagera fler medlemmar. Utvecklingen går snabbare och intressenter ställer högre krav på ett aktivt och strukturerat hållbarhetsarbete. Här hjälper vi dig och din organisation att komma igång i fem konkreta steg. 

- Vi ser mer och mer att omvärldens förväntningar på inte längre enbart är kopplade till organisationens mission. Istället blir det viktigare för exempelvis hjälporganisationer att rädda liv utan att belasta klimatet och för miljöorganisationer att ha en jämställd styrelse för att vara trovärdig och rustad för framtidens utmaningar, säger Julia Höglund, affärsrådgivare inom hållbarhet

När FN antog de globala målen 2015 öppnade det upp för ideella organisationer att skapa långsiktighet i sina mål och strategier samt förklara sitt bidrag till omvärlden, det vi ofta kallar värdeskapande. Trots detta har många verksamheter svårt att integrera de globala målen i strategier hela vägen ut i den operativa verksamheten och att kommunicera sitt arbete.  

Under hösten 2019 anordnade vi ett flertal på ämnet och intresset var stort. Vi vill här bjuda på några sammanfattande tips på hur din organisation kan komma igång med ett strategiskt . 

Så kommer du igång med strategiskt hållbarhetsarbete – steg för steg:

 1. Nulägesanalys och kartläggning
  Hur ser er verksamhet ut och vilken påverkan har ni på samhället och miljön?Kartlägg också omvärldens förväntningar och krav– fråga era viktigaste intressenter, t.ex givare, medlemmar och medarbetare.
 2. Identifiera väsentliga hållbarhetsfrågor
  Genom steg ett har ni identifierat en mängd hållbarhetsfrågor som ni nu ska prioritera utifrån väsentlighet. Vad är viktigast och vad kan ni avvakta med till nästa verksamhetsplanering?
 3. Definiera mål
  Vad vill ni åstadkomma utifrån de frågor ni identifierat - både kortsiktiga(1-3år) samt långsiktiga(3-5 år) mål.Ta hjälp av FN:s globala mål för att sätta strategiska och konkreta mål.
 4. Utveckla strategier
  Vad behöver ni göra för att nå era målbilder? Finns det något ni bör göra annorlunda än tidigare? Identifiera sedan nyckeltal som hjälpmedel för att mäta er utveckling och framgång.
 5. Kommunicera och engagera 
  Kommunicera er strategi och de steg ni tagit på er hållbarhetsresa, stora som små. Detta kan göras genom en hållbarhetsrapport. Bjud in era intressenter till dialog för att skapa engagemang och låta dem vara en del av ert förändringsarbete.

- Kom ihåg att hållbarhet är ett kontinuerligt arbete och att ingen är perfekt. I min roll som rådgivare träffar jag varje vecka alltifrån stora företag till mindre organisationer och lärdomen är att det är bättre att vara transparent och ödmjuk kring utmaningar och framgångar. Detta kommer leda till ett större engagemang hos era intressenter och en ökad trovärdighet som organisation, avslutar Julia Höglund.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev