Branschnyhet

”Det är viktigt att ha koll på helheten i samband med projektutveckling ”

insight featured image
Behovet av nybyggnation är stort och fastighetsutveckling innebär ofta omfattande projekt som tar många år från att affärsmöjligheten uppkommer tills att det finns är färdig byggnad att flytta in i. Barbro Jansson Stridlund har lång erfarenhet av de frågeställningar och utmaningar som kan uppkomma i samband med ett fastighetsutvecklingsprojekt. Här delar hon med sig av sina bästa tips.

Sveriges befolkning ökar ständigt. Allt fler blir allt äldre, fler barn föds och migrationen till Sverige fortsätter inte minst nu med situationen i vårt närområde med många människor på flykt. För att bygga framtidens samhällen som tillgodoser den växande befolkningen finns det ett ständigt behov av nya bostäder, skolor och arbetsplatser.

Den som står inför att exploatera mark och bygga nya samhällen där vi bor, lever och arbetar vet att detta tar många år i anspråk. Oavsett om det är fråga om en van aktör inom fastighetsutveckling eller en aktör som ”råkar” vara ägare till ett markområde som lämpar sig för exploatering är det många frågor man står inför. Inte bara inom skatteområdet.

Om du är ägare till attraktiv mark kan du givetvis nöja dig med att sälja den till någon som vill exploatera den. I många fall vill dock den befintliga ägaren få del av den värdeuppgång som skett på marken och som sannolikt sker när en detaljplan blir antagen. Oavsett vilket är det många frågor att beakta, säger Barbro Jansson Stridlund, branschledare och en av Grant Thorntons experter på skattefrågor inom Real Estate & Construction.

- Om du ska vara med i hela utvecklingsprocessen av ett markområde är det många olika kompetenser som behövs och det är viktigt att ha koll på helheten. Det som är bra ur ett perspektiv kanske är sämre ur ett annat.

Många frågeställningar

Barbro Jansson Stridlund har lång erfarenhet av de olika typer av frågeställningar och utmaningar som kan uppkomma i samband med ett fastighetsutvecklingsprojekt.

- Förutom att det generellt är många frågor att ha koll på, uppkommer många olika skattefrågor inom inkomstskatt, moms, stämpelskatt och fastighetstaxering i de olika stegen av ett projekt. Det rör sig även ofta om stora belopp.

Ha koll på helheten

Hon har ett viktigt tips till de som står i begrepp att utveckla fastigheter:

- För att du ska driva ett projekt framgångsrikt från ax till limpa gäller det att ha koll på helheten. Att ta hjälp av experter som hjälper dig med detta kan göra stor skillnad.

Fem tips för ett skattemässigt framgångsrikt fastighetsutvecklingsprojekt

1. Se till att utse en projektledare som sedan sätter samman ett projektteam som arbetar nära varandra

2. Ta fram en plan för projektet! Vad ska göras och när ska det göras? Vem är ansvarig?

3. Ha koll på helheten. Det som är fördelaktigt ur ett perspektiv kan vara till nackdel ur ett annat!

4. Dokumentera! Om projektet kommer pågå i många år kommer personer bytas ut, då är det bra att veta vilka beslut som fattats och varför

5. Ta hjälp av experter och låt dem prata med varandra.