Branschnyhet

”Det är viktigt att ha koll på helheten i samband med projektutveckling ”

Barbro Jansson Stridlund
Med:
insight featured image
Behovet av nybyggnation är stort och fastighetsutveckling innebär ofta omfattande projekt som tar många år. Barbro Jansson Stridlund har lång erfarenhet av de frågeställningar och utmaningar som kan uppkomma i samband med ett fastighetsutvecklingsprojekt. Här delar hon med sig av sina bästa tips.

Sveriges befolkning ökar ständigt. Allt fler blir allt äldre, fler barn föds och migrationen till Sverige fortsätter. För att bygga framtidens samhällen som tillgodoser den växande befolkningen finns det ett ständigt behov av nya bostäder, skolor och arbetsplatser.

Den som står inför att exploatera mark och bygga nya samhällen där vi bor, lever och arbetar vet att detta tar många år i anspråk.

Du ska inte bara köpa marken, du ska även få en detaljplan från kommunen och ta fram idéer kopplat till de nya byggnader som ska uppföras, säger Barbro Jansson Stridlund, en av Grant Thorntons experter på skattefrågor inom bygg och fastighet.

Många frågeställningar

Barbro Jansson Stridlund har lång erfarenhet av de olika typer av frågeställningar och utmaningar som kan uppkomma i samband med ett fastighetsutvecklingsprojekt.

Förutom att det generellt är många frågor att ha koll på, uppkommer många olika skattefrågor inom inkomstskatt, moms, stämpelskatt och fastighetstaxering de olika stegen av ett projekt. Det rör sig även ofta om stora belopp.  

Ha koll på helheten

Hon har ett viktigt tips till de som står i begrepp att utveckla fastigheter:

- För att du ska driva ett projekt framgångsrikt från ax till limpa gäller det att ha koll på helheten. Att ta hjälp av en expert som hjälper dig med detta kan göra stor skillnad. 

Tre tips för ett skattemässigt framgångsrikt fastighetsutvecklingsprojekt:

  1. Sätt samman ett projektteam som arbetar nära varandra
  2. Ha koll på helheten. Det som är fördelaktigt ur ett perspektiv kan vara till nackdel ur ett annat!
  3. Ta hjälp av experter och låt dem prata med varandra. 

Vill du ha fler tips på hur driver ett lyckat fastighetsutvecklingsprojekt?

Besök vår samlingssida för fler tips och råd relaterat till fastighetsutveckling. Du hittar även mer information på vår branschsida Real Estate and Construction.

 

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.