Ansvarig för Fastigheter & bygg Barbro Jansson Stridlund Kontakta Barbro
Ansvarig för Fastigheter & bygg Markus Lilldalen Kontakta Markus
Helhetslösningar för dig som bygger eller äger fastigheter

Grant Thorntons fastighetsgrupp är ett team branschspecialister med lång erfarenhet inom rådgivning, skatt, redovisning och revision. Vi erbjuder rådgivning för dig som är fastighetsägare, branschanpassad ekonomiservice och fastighetsrelaterad revision.

Rådgivning i fastighetsfrågor

Ett samarbete med Grant Thornton ger dig trygghet i både stora och små fastighetsfrågor. Vi hjälper dig med omstrukturering och paketering av ditt fastighetsbestånd samt olika typer av värderingar och tvister. Vår branschgrupp är specialister på hur du hanterar kostnaderna rätt skattemässigt, de komplexa reglerna kring mervärdesskatt samt hur man kan undvika onödiga momskostnader.

Revision med fokus på fastigheter

Med erfarenhet från över 1100 revisionsuppdrag inom fastighetsbranschen kan du vara trygg med att vår revision fokuserar på riskerna i just din verksamhet. En revisor från Grant Thornton som är specialiserad på fastigheter kan också bidra och ge dig råd för ett mer effektivt och lönsamt fastighetsägande.

Köp och försäljning av fastigheter

Våra erfarna konsulter ger råd vid förvärv, försäljningar och fusioner av fastighetsbolag och kan även utföra due diligence - allt för att du ska känna dig trygg och kunna undvika risker. Vid förvärv av fastighetsbestånd hanterar vi såväl skatt som finansiell analys. Vid köp och försäljning av fastigheter gör vi momskontroller, ser till att transaktionerna följer regelverket och lämnar in korrekta handlingar till Skatteverket.

Branschanpassade ekonomitjänster

Vill du kunna fokusera på kärnverksamheten är ett bra alternativ att helt eller delvis outsourca ekonomi- och lönefunktionerna. Med en skräddarsydd fördelning kan våra redovisningskonsulter vara din kompletta ekonomiavdelning, eller bistå era egna resurser med utvalda delar. Våra system för ekonomitjänster är webbaserade och tillgängliga från vilken dator, läsplatta eller mobil som helst.

Vi i branschgruppen hjälper dig även med:

  • Risk- och lönsamhetsfokuserad revision
  • Kvalificerade revisionsfrågor
  • Kvalificerade redovisningsfrågor (t ex IFRS)

Vi stöttar dig i dina hållbarhetsfrågor

Granskning, rapportering och strategi

Vi hjälper dig att undvika vanliga fel

Vår skatterådgivning inom fastighet och bygg

Nya taxeringsvärden 2019

Så här undviker du de vanligaste felen