Linda Mannerby Ansvarig för hållbarhetsfrågor Stockholm 08-563 071 65