Kvalificerad momsrådgivning inom fastighets- och byggbranschen.

Det finns många momsregler som berör dig inom fastighets- och byggbranschen. Vare sig du är fastighetsägare, byggherre eller har hyresgäster kan våra specialister hjälpa dig med kvalificerad momsrådgivning. Vi har lång erfarenhet från att bistå både noterade och ägarledda företag inom fastighets- och byggbranschen.

Vi hjälper dig med bland annat den frivilliga skattskyldigheten vid uthyrning, momsavdrag vid ny-, till- och ombyggnationer, jämkning och investeringsmoms, köp och försäljning av fastigheter samt uttagsbeskattning i fastighetsförvaltning.

Inom byggområdet ger vi råd kring bland annat entreprenadbeskattning, byggnation i egen regi och den omvända skattskyldigheten. Våra momsspecialister arbetar tillsammans med andra skattespecialister, särskilt i exploaterings- och byggprojekt, för att skapa en god skattemässig helhetslösning för dig som kund.

Auktoriserad skatterådgivare Martin Jacobsson Kontakta Martin

Helhetslösningar för dig som äger och förvaltar fastigheter

Grant Thorntons fastighetsgrupp är ett team branschspecialister med lång erfarenhet inom rådgivning, skatt, redovisning och revision. Vi erbjuder rådgivning för dig som är fastighetsägare, branschanpassad ekonomiservice och fastighetsrelaterad revision.
Läs mer om vår branschsatsning inom fastigheter & bygg.