Hur sårbart är ditt företag för cyberrisker?

Cyberrisker ökar markant och olika typer av riktade cyberattacker drabbar företag och organisationer i olika branscher.

Lagstiftningen inom EU ställer numera striktare krav inom cybersäkerhet och säkerheten är en högt prioriterad fråga hos många företag idag. Har ditt företag gjort en kartläggning och analys av företagets cyberrisker under det senaste året?

Grant Thornton kan hjälpa ditt företag att identifiera och analysera hur säkert företaget är och hur det klarar en cyberattack i dagsläget. Vi gör en utvärdering utifrån etablerade internationella cybersecurity ramverk (t ex NIST, The CIS Critical Security Controls for Effective Cyber Defense).

Som ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd samarbetar vi nära med erfarna branschexperter i teknisk IT-säkerhet. Vi kan hjälpa ditt företag med följande tekniska tester:

  • Interna och externa penetrationstester (pentest) och sårbarhetsanalyser av nätverk samt system
  • Pentest och säkerhetsanalys av webbapplikationer
IT-revisor Ritva Malmqvist Kontakta Ritva