Hur sårbart är ditt företag för cyberrisker?

Cyberrisker ökar markant och olika typer av riktade cyberattacker drabbar företag och organisationer i olika branscher. Vårt Cyber security team kan hjälpa dig undvika dessa.

Lagstiftningen inom EU ställer numera striktare krav inom cybersäkerhet och säkerheten är en högt prioriterad fråga hos många företag idag. Har ditt företag gjort en kartläggning och analys av företagets cyberrisker under det senaste året?

Med Grant Thorntons team för Cyber security kan vi hjälpa ditt företag att identifiera och analysera hur säkert företaget är och hur det klarar en cyberattack i dagsläget. Vi gör en utvärdering utifrån etablerade internationella cybersecurity ramverk (t ex NIST, The CIS Critical Security Controls for Effective Cyber Defense).

Som ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd samarbetar vi nära med erfarna branschexperter i teknisk IT-säkerhet. Vi kan hjälpa ditt företag med följande tekniska tester:

  • Interna och externa penetrationstester (pentest) och sårbarhetsanalyser av nätverk samt system
  • Pentest och säkerhetsanalys av webbapplikationer

Kontakta oss för att få hjälp med att identifiera och analysera hur säkert ditt företag är och hur det klarar en cyberattack.