Kort sammanfattning av uppdraget

  • Knightec är ett konsultbolag inriktat mot industriteknik som grundades 2003 och som uppvisat kraftig tillväxt med idag över 500 anställda.

  • Då ägarna bestämt sig för att inleda en försäljningsprocess kontaktades ett flertal oberoende rådgivare. Grant Thorntons tidigare transaktionserfarenhet inom branschen och internationella nätverk bidrog till att ägarna valde Grant Thornton som sin finansiella rådgivare.

  • I maj 2017 köptes Knightec av private equity-bolaget Adelis. Ägarna kvarstod som väsentliga aktieägare i Knightec efter transaktionen.

Knightec AB

Partner, M&A-Services Isac Stenborg Kontakta Isac