Climat80 – Sveriges största privatägda VVS-företag blir finskt

  • Grant Thornton fick förfrågan att stötta Mats Mårtensson, ägare till Climat80-Gruppen, vid överlåtelsen till finska Are. Carl-Fredriks, rådgivare på Grant Thornton, relation med Mats och Climat80 inleddes redan 2015 i samband med förvärvet av El fastighetsservice Syd AB vilket blev Climat80:s insteg i elinstallationssektorn. Affären med Are slutfördes i januari, 2020. Climat80 var vid tillfället Sveriges störta privatägda VVS-företag.

  • Climat80, med anor från 1980-talets första hälft, är en grupp om nio företag inom fastighetstjänster: Climat80 AB, Klimatkyl i Malmö AB, AB Stjernfeldts VVS, Lund Värme & Sanitets AB, Clifa Service AB, Climat80 Entreprenad AB, Sanpro AB, El fastighetsservice Syd AB och KAWI Solutions AB. Gruppen har 400 anställda och omsätter tillsammans ca 700 miljoner kronor. Climat80 Gruppen har lång erfarenhet av energieffektiva installationer, teknisk service och fastighetsförvaltning och är en trygg och långsiktig fastighetspartner under hela fastighetens livslängd.

  • Are, som är en del av Conficap Group, är ett finskt familjeföretag med mer än 100 års erfarenhet av tekniska byggnadstjänster. De tillhandahåller lösningar och tjänster för fastigheters fullständiga livscykel, från den initiala byggfasen och underhåll till modernisering och renovering. Are är verksamma i tre länder och har totalt 3 200 anställda i Finland, Sverige och Sankt Petersburg-regionen i Ryssland. Hela koncernen omsätter cirka 450 miljoner euro (pro forma) före Climat80 Gruppen förvärvet.

Climat80