Chevalier – Chevalier blir del av Open Air Group (OAG) och Mellby Gård blir delägare i OAG

  • Grant Thornton fick förtroendet av Mellby Gård i en överlåtelse och ett förvärv. Denna gång var det Chevalier som avyttrades till Open Air  (OAG) samtidigt som Mellby Gård förvärvade en del av densamma. Grant Thornton supporterade med både analys och rådgivning vid försäljningen av Chevalier såväl som vid förvärvet av andelarna i Open Air Group. Överlåtelsen och förvärvet skedde i maj, 2019.

  • Chevalier utvecklar, designar och marknadsför kläder och tillbehör för jakt och fritid under eget varumärke. Bolaget grundades 1950 och har i dag försäljning på ett 30-tal marknader med Sverige, norra och östra Europa som huvudmarknader.

  • Open Air Group, med Nalka och Mellby Gård som ägare, bildades 2016 med målsättningen att bli nordisk marknadsledare inom utveckling och försäljning av produkter för jakt, hund och friluftsliv. Företagsgruppen står idag bakom varumärken som Tracker, Alaska 1795 och Burrel, Chevalier samt Widforss.se och finska Retkitukku.fi.