El-Teknik i Gävle AB förvärvades av börsnoterade Bravida

  • El-Teknik i Gävle var ett av Gävles största privatägda elinstallationsbolag med ett brett tjänsteutbud och en gedigen kompetens

  • Grant Thornton anlitades som rådgivare till ägarna och har bistått ägarna genom hela transaktionsprocessen. Den nya ägaren, Bravida, tillträdde bolaget 3 juni 2019

  • Bolagets grundare och huvudägare säger om Grant Thorntons insats: ”Grant Thornton stöttade med vägledning genom processen och hjälpte till med värderingen av bolaget samt pedagogisk förklaring av köpeskillingsmekanismen. De bidrog med värdefull rådgivning vilket skapade trygghet hos oss ägare.”

El-teknik

RÅDGIVARE INOM M&A SERVICES Mats Öberg Kontakta Mats