Integrationer (Post Merger Integration)

Integrationer kan skapa stora värden så länge de utförs på rätt sätt. Att hitta rätt balans mellan en strukturerad process och ett skräddarsytt tillvägagångssätt kan vara svårt att uppnå. Integrationer anses vara det mest utmanande området i transaktionsprocessen på grund av mångfalden anpassade lösningar som måste harmoniseras mellan de två organisationerna. Integrationer är utmanande - att få en transaktion att löna sig och undvika fallgropar är inte en lätt uppgift, särskilt när resurserna är begränsade och tidsramen kort.

Typiska fokusområden inom ramen för vår rådgivning är:

 • Fastställande av integrationsstrategi och principer
 • Operationell modell (Target Operating Model)
 • Synergibedömning, - planering och uppföljning
 • Pre-close integrationsplanering (exempelvis Day 1-beredskap)
 • 100 dagarsplan
 • IMO (Integration Management Office)
 • Framtagande av ”Integration Playbooks”
 • Integration Readiness (bedömning av integrationsplaner)
 • Utvärdering och effektbedömning av genomförda integrationer

Vi stöttar våra kunder med att identifiera riskerna, validera värdedrivare och ger rådgivning kopplat till integrationsöverväganden. Genom att kombinera en beprövad metodik med fokus på prioriterade områden och ett disciplinerat tillvägagångssätt hjälper vi kunder att uppnå det förväntade resultatet av en transaktion.

Separationer (Carve-outs)

Det kräver tidig förberedelse och ett omfattande arbete för att genomföra en separation. Det fokuseras det allt för ofta på att slutföra affären medan den riktiga utmaningen uppstår först efter closing, när separationen ska genomföras och värdet ska realiseras. För att realisera transaktionens fulla värde krävs en förståelse för kostnadsdrivare, kritiska aktiviteter och risker inom den operationella separationen.

Typiska fokusområden inom ramen för vår rådgivning är:

 • Separationsstrategier och principer
 • Separation Readiness (bedömning av separationsansats/-plan)
 • TSA-planering, kostnadsberäkning och implementering/uppföljning (Transition Service Agreement)
 • Identifiering och eliminering av strandade kostnader
 • Utvärdering och effektbedömning av genomförda separationer

Vi hjälper våra kunder genom hela processen, från att definiera separationsalternativ och förstå den potentiella påverkan på värdeskapandet, till att utveckla och leverera robusta separationsplaner.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa ditt företag vid en företagsintegration eller separation.

Emelie Kagart
Ansvarig för Integration & Seperation
Emelie Kagart