Utveckla hållbarhetsstrategin för att uppnå mål och visioner

För att företagets eller organisationens hållbarhetsambitioner ska kunna förverkligas behövs en strategi som är väl integrerad med kärnverksamheten. Därför erbjuder vi löpande rådgivning kring strategiskt hållbarhetsarbete, där vi gemensamt ser till att ord blir handling.

Här nedan kan du se ett urval av våra tjänster, via menyn till vänster kan du bland annat läsa om våra tjänster inom hållbarhetsredovisning.

Löpande strategisk rådgivning

Vi erbjuder löpande strategisk rådgivning för att identifiera och tillämpa åtgärder som är väsentliga för din verksamhets hållbara utveckling och långsiktiga lönsamhet.

Policy

Avsaknad av tydliga och objektiva policyer är ett stort problem i svenskt näringsliv, och ett stort hållbarhetshot. Grant Thornton stöttar företag och organisationer i att ta fram policyer som fungerar som styrande hjälpmedel vid beslutsfattande. Vi stöttar även i implementering och efterlevnad av existerande policyer.

Uppförandekod

Fler kunder efterfrågar transparenta värdekedjor. För att kunna säkerställa hållbarhet i leverantörsledet behöver företaget ha en professionell uppförandekod. Med erfarenhet av uppförandekoder i många olika branscher kan vi hjälpa våra kunder att ta fram en uppförandekod av hög internationell kvalitet och se till att den införs och efterlevs. Vi erbjuder även granskning av leverantörer för att säkerställa att de följer koden.

Uppdaterade ägardirektiv

Ett integrerat hållbarhetsarbete börjar med tydliga och enade ägardirektiv som sätter ambitionsnivån för ditt företags framtida utveckling. Kontakta oss så hjälper vi dig att formulera ett tydligt och konkret ägardirektiv.

Karin Björk
Ansvarig för rådgivning strategisk hållbarhet
Karin Björk