Rapporter som hjälper dig att styra din verksamhet

Med våra visuella, digitala lösningar blir din ekonomiska information både mer lättillgänglig och lättare att förstå. Informationen är tillgänglig dygnet runt och du kan när som helst ta ut dina rapporter.

Vi skapar skräddarsydda nyckeltalsrapporter för just ditt företag, som hjälper dig att fatta rätt beslut.

Eftersom våra rapportverktyg är enkla och visuella kan du använda dem under styrelsemötet eller bankmötet för att visa företagets utveckling.

es_2.png

es_3.png

Enkla verktyg och framtidsinriktad rådgivning

Du får smidiga och lättanvända system med hög tillgänglighet och stor flexibilitet. Vi har koll på viktiga nyckeltal inom din bransch och rapporterna ger dig möjlighet till benchmarking, konkurrent- och trendanalys, allt för att ditt företag ska kunna utvecklas och växa.

es_1.png

Självklart hjälper våra rådgivare dig att analysera bolagets resultat i framåtriktade möten. Vi träffar dig flera gånger om året där vi pratar om vilka utmaningar ditt bolag står inför de närmaste åren samt om dess långsiktigt hållbara framtid. Kontakta oss för att få veta mer om hur rapporter och analyser kan hjälpa dig att utveckla ditt företag

Ansvarig för Rapport och analys Bo Lundberg Kontakta Bo