Den 1 juli 2023 träder NML – den nya momslagen – i kraft. Lagen ska bli mer överskådlig och enklare att tillämpa. Den moderniseras språkligt och strukturen ska harmoniera med gällande momsdirektiv från EU. Även om de materiella förändringarna uppges vara få, är det nu läge att kontrollera att affärsflödena hanteras korrekt momsmässigt. 

Vad blir nytt?

Det är endast några mindre materiella förändringar som implementeras, som till exempel hur årsomsättningen ska beräknas, bestämmelser om omräkning av valuta, beskattningsunderlag vid överföring av varor till ett annat EU-land och slopat faktureringskrav vid betalningar i förskott eller a conto för undantagna leveranser av varor till annat EU-land etc. 

Vad behöver företag förbereda?

Den nya momslagen ska alltså inte medföra några större materiella förändringar. Däremot kommer det vara viktigt att se över gällande fakturahänvisningar i kundfakturor om företaget idag exempelvis hänvisar till lagrum i nuvarande svensk momslag (ML), då befintliga lagrum flyttas till nya kapitel och paragrafer i NML. Fakturahänvisningarna måste då uppdateras så att fakturan hänvisar till nytt relevant lagrum i NML. 

Sarah Backlund
Sarah Backlund , Auktoriserad skatterådgivare
Nu är det ett bra tillfälle att samtidigt se över era transaktioner för att, utöver att säkerställa korrekt fakturahänvisning enligt NML, även kontrollera att affärsflödena hanteras korrekt momsmässigt. Vi är behjälpliga med att genomföra en genomsyn av bolaget transaktionsflöden med återkoppling i en rapport.

Boka rådgivning

Boka ett första möte med våra momsexperter för genomgång av företagets flöden och för att få en offert.

Vi erbjuder dig ett 30 minuters intromöte över Teams fram tills lagen träder i kraft.

Sarah och David

Momschecken

Få en snabb överblick över ditt bolags momsflöde

Grant Thornton erbjuder tjänsten Momschecken där våra momsexperter kartlägger ditt företags momsflöden. Vi tar fram ett underlag och ringar in vilka områden som just ditt bolag kan förbättra. Du får samtidigt en överblick över vilka områden där allt är i ordning så att ni inte lägger tid på fel saker.

Senaste nytt

Se fler artiklar