article banner
Tips och råd

Tre frågor till fastighetsexperten

Skatterådgivaren Barbro Jansson Stridlund har 30 års erfarenhet och har under 25 år varit särskilt inriktad mot . Det senaste halvåret har varit speciellt. Här delar hon med sig av sina tankar om branschen nu och framåt.  

Hur skulle du säga att branschen påverkats av corona? 

- Coronaviruset överraskade oss alla. Det blev helt plötsligt stiltje på marknaden och transaktioner avbröts. Det fanns först en förhoppning om att allt skulle bli som vanligt till hösten, men redan när sommaren kom insåg nog de flesta att det inte riktigt skulle bli så. Nu ser jag dock att branschen anpassar sig till ett nytt läge, istället för att vänta ut ett slut. Fastigheterna finns där oavsett konjunktur och de behövs alltid.  

Bild: fastighetsexpert Barbro Jansson Stridlund

Barbro Jansson Stridlund

Hur ser hösten ut inom bygg- och fastighetsbranschen? 

- Faktum kvarstår att vi har ett för lågt byggande i Sverige och vi behöver investera mer, inte minst i bostäder, och enligt budgetproppen ska det också satsas på infrastruktur. Något vi kommer se redan i höst, som en effekt av corona, tror jag är att hyresnivåerna kommer att påverkas. Sedan märker jag att transaktionerna börjar komma igång igen, vilket tyder på att branschen är på väg tillbaka.  

Vilka skattefrågor är extra aktuella för branschen just nu? 

- Vi har sett att Skatteverket börjat ställa frågor om ränteavdrag där nya regler kom 2019. Trots alla skriverier om de nya reglerna finns det bolag som inte beaktat dem. Träffas ett bolag av reglerna kan det innebära att fullt avdrag för det negativa räntenettot inte medges. Det kan röra sig om betydande summor.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev