Tips och råd

Smartare affärer med effektivare administration

Annelie Nilsson
Med:
insight featured image
Vi lever i en värld där allt går snabbt. Förväntningarna att få fram bättre underlag på kortare tid ökar. Samtidigt har många företag idag en stor mängd data i sina system som de sällan utnyttjar optimalt och effektivt. Tvärtom uppfattas ofta administrationen som tidskrävande och ett onödigt ont. Hur ska du som VD eller CFO egentligen agera för att använda din data på bästa möjliga sätt och minska administrationen?

Grant Thorntons expert Annelie Nilsson hjälper dagligen företag att förenkla, effektivisera, automatisera och inte minst kvalitetssäkra den del av administrationen som gäller redovisnings-, löne- och rapporteringsprocesserna. Hon menar att många företag upplever dessa processer som administrativt tunga och tidskrävande utan att ha någon direkt koppling till resultatet. Men så behöver det inte vara tycker hon.

- Trots att många företag i dag har system som erbjuder långt gången automatisering så märker jag att de arbetar som de alltid har gjort. För att komma till ett förändrat arbetssätt kan ett första steg vara att gå igenom redovisnings-, löne- och rapporteringsprocesserna och se på dem med nya ögon, säger hon och fortsätter:

- Frågor man bör ställa sig är huruvida man använder systemens fulla funktionalitet samt huruvida de rapporter som produceras varje månad är ändamålsenliga med tanke på den verksamhet man bedriver.

En organisation som effektiviserar och automatiserar det administrativa arbetet ökar inte bara kvaliteten på arbetet och minskar risken för fel utan frigör även tid för medarbetarna att ägna sig åt mer kvalitativt och värdeskapande arbete.

- Den tid som medarbetarna slipper ägna åt administration kan de i stället ägna åt att exempelvis ta fram skräddarsydda rapporter och branschanpassade nyckeltal som vägleder verksamheten framåt, säger Annelie Nilsson.

Tre tips som effektiviserar administrationen

1. Säkerställ att du utnyttjar all den automation som dina program erbjuder, såsom bankintegrationer, attestflöden, automat-konteringar.

2. Gå igenom vilka nyckeltal du behöver för att ta rätt beslut, och var inte rädd att ändra när verksamheten växer eller förändras.

3. Svårt att komma igång? Gör förändringarna i flera steg och var inte rädd att ta hjälp utifrån.


Webbinarium: ”Från administration till inspiration – så uppnår du effekt med siffrorna”

För att ge dig en djupare förståelse för hur du som vd eller ekonomichef kan få större nytta av siffrorna och hur du kan förenkla, effektivisera, automatisera och kvalitetssäkra redovisnings-, löne- och rapporteringsprocesserna håller vi ett webbinarium i detta ämne. Vi diskuterar också vad som är viktigt att tänka på när ni vill påbörja er förändringsresa.

Webbinariet är kostnadsfritt och kan ses när det passar dig:

Från administration till inspiration – så uppnår du effekt med siffrorna

 

Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl