article banner
Tips och råd

Lättare att låna med ordning och reda

Per Gardelin Per Gardelin

Det går att hitta lånefinansiering för den entreprenör som behöver ta nästa steg i företagsresan. Men det gäller att förstå hur långivaren tänker och att ha ordning och reda i verksamheten.

Bolag i olika faser och med olika verksamhetsinriktning behöver olika typer av finansiering. I start up-fasen kan det till exempel handla om statligt stöd eller affärsänglar medan det på lång sikt kan handla om att ta ett framgångsrikt företag till börsen. Men däremellan är det vanligt att företag söker lånefinansiering för att kunna ta nästa steg i utvecklingen.

rich text with image

Per Gardelin, affärsrådgivare på Grant Thornton, säger att det finns en ganska god tillgång på lånevilligt kapital, men att det ändå är lite si och så med hur hans kunder upplever processen när de ansöker om lån.

– Generellt kan man säga att kunderna upplever det som en utmaning och det beror framför allt på att det är långa ledtider i beslutsprocessen och att besluten inte alltid ligger hos deras vanliga bankkontakt. Därför blir det extra viktigt för våra kunder att vara proaktiva och väl förberedda inför sina kreditansökningar säger han.

Ett annat problem är att den traditionella banksektorn inte riktigt hängt med i utvecklingen och har svårt att erbjuda lån till den nya typen av företag där tillgångsmassan består av en personalstyrka som går hem när arbetsdagen är slut och det inte finns några andra tillgångar som kan erbjuda säkerhet för lånet.

Detta skapar nu möjligheter för nya typer av aktörer. En sådan är DBT som erbjuder lån på 2 till 20 miljoner kronor till växande små och medelstora företag. Finansieringen sker bland annat genom stöd från den europeiska investeringsfonden, vilket gör det möjligt för DBT att erbjuda konkurrenskraftiga räntor.

Alexis Kopylov är VD för DBT och en av hans uppmaningar till företag som söker lånefinansiering är att försöka presentera sitt case sett ut långivarens perspektiv dvs genom att räkna och prata som en bankir.

rich text with image

– En långivare kommer att titta på din verksamhet ur två olika perspektiv; den primära (och sekundära återbetalningsförmågan som det heter på bankspråk. Med den den primära återbetalningsförmågan menas möjligheteten att återbetala lånet med medel från det löpande kassaflödet. Här görs en bedömning av om verksamheten kommer att generera tillräckligt med medel för att kunna täcka både räntor och amortering för lånet givet olika scenarier säger han.

Han fortsätter: 

– När det gäller den sekundära återbetalningsförmågan handlar det om hur lånet skulle kunna återbetalas i det fall verksamheten mot förmodan inte utvecklas enligt plan. Rent konkret hur ser det ut med alternativa vägar och möjliga säkerheter. Därför gäller det att kunna visa hur man som låntagare kan svara upp mot båda alternativen.

Per Gardelin ser att det finns goda möjligheter att som rådgivare göra kunden väl rustad när det gäller att kontakta och förhandla med rådgivare.

– Vi hjälper våra kunder att skapa fungerande rutiner och strukturer, och processen kring hur man utvecklar en affärsplan. Vi kan också spela en viktig roll när det gäller att utmana affärsplanen med syfte att få entreprenören att pröva om den är realistisk och genomförbar. Det är alltid en stor fördel att ha ordning och reda i verksamheten när man presenterar sig som lånesökanden. Vi har samma fokus som DBT när det gäller att hjälpa företag som vill växa att skaffa lånefinansiering, säger han.

När det gäller den framtida utvecklingen tror Per Gardelin att det inte direkt kommer att bli enklare att få lånefinansiering från den traditionella banksektorn.

– Jag tror snarare att det blir tvärtom, med ännu längre beslutsprocesser, ännu grundligare kreditbedömningar och större avstånd mellan låntagare och beslutsfattare. Och av det följer att vi får en ännu viktigare roll som affärsrådgivare när det gäller att hjälpa kunderna att hitta finansiering, säger han.

Fyra tips som gör det lättare att låna:

  • Var tydlig med syftet, ändamålet och effekten med krediten - vad kommer lånet att bidra med i din verksamhet.
  • Presentera ditt case utifrån en långivarens perspektiv, det vill säga hur ska lånet återbetalas både i ett soligt och mer molnigt scenario.
  • Lyft fram nyckelantaganden och möjliga risker med fokus på hur dessa hanteras
  • Kom förberedd – ordning och reda lönar sig. KISS: Keep It Simple Stupid


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev