Tips och råd

Bedömning av fortsatt drift i osäkra tider

Therese Utengen
Med:
Therese Utengen
insight featured image
Revisorn ska som en del i varje revision uppskatta styrelsens bedömning av företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet för kommande 12 månader efter bokslutsdagen. I de osäkra ekonomiska tider som råder nu är det viktigare än någonsin att ha regelbunden koll på ekonomin. Therese Utengen, revisor och partner på Grant Thornton, ger råd kring hur du som styrelseledamot kan tänka kring bedömning av fortsatt drift.

När revisionsteamet reviderar företagets bokslut bedömer de om det finns väsentliga osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten de närmaste 12 månaderna, så kallad ”fortsatt drift”.

Therese Utengen
Therese Utengen
Det är styrelsen som har ansvaret för att uppskatta företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet 12 månader från bokslutsdagen. Revisorn granskar sedan denna bedömning för att kunna uttala sig om det föreligger förutsättningar för fortsatt drift. Vi upplever att detta ibland missuppfattas och företagen tror att det är ekonomiavdelningen och revisorn som enbart ska göra denna bedömning, men det är styrelsen som avger årsredovisningen och det är med anledning av det också dem som ska bedöma och dokumentera förutsättningar för fortsatt drift. Detta hanteras förslagsvis aktivt i styrelsearbetet som en löpande uppföljning av verksamheten och omvärldsfaktorer med mera.
Därför ska styrelsen arbeta med riskhantering
Tips!
Därför ska styrelsen arbeta med riskhantering
Läs denna artikel

Håll regelbunden koll 

Med den ekonomiska osäkerhet och de snabba förändringarna i omvärlden är det svårare än någonsin, men också viktigare än någonsin, att ha regelbunden uppföljning av företagets verksamhet och vilka  faktorer som påverkar. Styrelsen ska kunna visa intressenterna och revisorn att det finns förutsättningar för fortsatt drift och att det inte föreligger nedskrivningsbehov av företagets tillgångar. 

I osäkra tider blir det både svårare att få lån från banken och från externa finansiärer. Leverantörer kan gå i konkurs och kundunderlaget kan minska. Då är det viktigt att hålla regelbunden koll på kassaflödet. Du måste också vara lyhörd för oväntade händelser och uppdatera prognoser när förutsättningarna förändras, samt överväga konsekvenserna av olika scenarier och hur de påverkar ditt företag. Vad händer till exempel om en viktig kund eller leverantör går i konkurs?

Ny i styrelsen – Det här behöver du veta
Tips!
Ny i styrelsen – Det här behöver du veta
Läs denna artikel

Så får styrelsen koll på företagets ekonomi och undviker överraskningar 

  1. Ha en dokumenterad riskanalys för att snabbt kunna agera utifrån förändrade förutsättningar.
  2. Genomför nedskrivningsprövningar vid indikationer på nedskrivningsbehov av företagets tillgångar. Se också till att det finns tillräckligt med dokumentation som grund för styrelsens bedömning.
  3. Var noga med att tänka framåt och analysera och dokumentera utifrån olika scenarion. Hur ser det i dag, om sex månader, 12 månader, 24 månader?
  4. Var lyhörd för oförutsedda händelser i omvärlden för att snabbt kunna uppdatera likviditetsprognoser och budget.
  5. Ha en nära dialog med kunder och leverantörer för att identifiera om deras läge förändras.
Fördjupa din kunskap: Revision
Tjänster
Fördjupa din kunskap: Revision
Jag vill veta mer

Revision

Behöver du rådgivning inför kommande revision? Kontakta gärna någon av våra revisorer för att diskutera hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

Nyhetsbrev Target

Vill du få nyheterna direkt i din inkorg?

Bli först med att läsa senaste nytt och få värdefulla insikter för ditt företag. Vi bjuder på tips och råd samt inbjudningar till aktuella webbinarier.