Tips och råd

10 sätt att komma stärkt ur krisen

Monika Lindberg
Med:
insight featured image
Coronapandemin har nu plågat världen i nästan ett helt år och orsakat stora problem för näringslivet och samhället i stort. Alla företag är unika med olika finansiella och affärsmässiga förutsättningar vilket betyder att man drabbas på olika sätt. Men samtidigt har pandemin satt fokus på det generella behovet av att ha en hållbar krisplanering och det finns ett antal åtgärder som man kan vidta för att komma starkare ur krisen. Monika Lindberg, affärsrådgivare på Grant Thornton, delar med sig av sina bästa tips.

I sin roll som affärsrådgivare har Monika Lindberg på nära håll kunnat följa hur Grant Thorntons kunder har drabbats av coronapandemin. Utmaningarna skiljer sig naturligtvis åt, men det finns ändå en tydlig skiljelinje.

– Generellt kan vi säga att de företag som har ordning och reda, och redan börjar titta på en krisplanering har kunnat fokusera mer på att hantera situationen. Man kommer snabbare till beslut och kan vidta åtgärder. Och de två främsta typerna av problem har varit att man behöver banta verksamheten eller ställa om den, säger hon.

Samtidigt finns det företag som på ett eller annat sätt fått ett uppsving under krisen men även detta kan leda till problem.

– Det kan till exempel handla om att man inte har säkrat leverantörskedjan och därför inte kan möta en ökad efterfrågan på sina produkter eller tjänster.

För att få en ännu bättre bild av effekterna från pandemin har Grant Thornton erbjudit ett självtest för kris- och riskhantering. Hittills har fler än 500 företag helt eller delvis fyllt i självtestet och resultaten visar att det finns en hel del brister i krishanteringen.

– Exempelvis är det lite drygt 30 procent av företagen som uppger att de inte upprättat någon likviditetsprogons och det tycker jag är en förvånansvärt hög siffra, säger Monika Lindberg.

Andra siffror från självtestet är att 45 procent inte granskat leverantörskedjan ur ett riskperspektiv och att drygt 40 procent inte har processer för att undvika cybersäkerhets- och driftrisker.

Baserat på resultaten från självtesten har Grant Thornton nu sammanställt en checklista med tio tips om hur man som företag kan bygga upp en hållbar krisplanering och komma starkare ur krisen.

 

 

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.