article banner
Skattenyhet

Utökat stöd för korttidsarbete och sänkt ränta på tillfälliga anstånd

Regeringen presenterade den 14 april, tillsammans med Centern och Liberalerna, ytterligare åtgärder för att stötta svenska företag. Åtgärderna ska förbättra systemet gällande korttidsarbete. Finansminister Magdalena Andersson har även meddelat att finansutskottet har kommit överens om en sänkt ränta på anstånd med betalning av skatt.

Gynnsammare nivåer för korttidsarbete

Enligt reglerna som trädde i kraft den 7 april så kan företag ansöka om stöd för korttidsarbete för anställda enligt tre fastställda nivåer (20, 40 eller 60 procent reducering av arbetstid).

Förslaget innebär att ytterligare en nivå införs som innebär att en reducering av arbetstiden kan ske med 80 procent, det innebär att den anställde arbetar 20 procent och behåller 88 procent av sin lön. Den nya nivån ska gälla under tre månader från den 1 maj 2020.

Skatteverket utökar kontrollinsatser

På grund av att en högre ersättningsgrad införs så krävs även en större kontroll. Regeringen kommer därmed tillföra resurser motsvarande 130 medarbetare till Skatteverket för att kontrollera företag som fått stöd för korttidsarbete. Det kommer bland annat ske genom fler oanmälda kontroller av personalliggare.

Viktigt att komma ihåg när det gäller ansökan om korttidsarbete är att

  • det måste finnas tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter,
  • arbetsgivaren måste ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader samt att
  • arbetsgivaren måste kunna visa att arbetstagarna inte har arbetat mer än den reducerade tiden.

Sänkt ränta på anstånd

Finansminister Magdalena Andersson meddelade även att man i finansutskottet har kommit överens om att sänka räntan på anstånd med betalning av skatt. Under de första sex månaderna av anståndet kommer endast en ränta på 1,25 procent tas ut. Därefter tillkommer en anståndsavgift på 0,2 procent per månad. Det motsvarar en avdragsgill ränta på 3,1 procent per år, eller 1,6 procent under det första halvåret uttryckt som årsränta.

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev