article banner
Skattenyhet

Tre exempel på undantagna sjukvårdstjänster

rich text with image

Den 25:e oktober 2018 publicerade Skatteverket ett ställningstagande kring uthyrning av vårdpersonal, som numera är momspliktigt. Gränsdragningen mellan momspliktig uthyrning av vårdpersonal och momsfria sjukvårdstjänster har efter publiceringen diskuterats flitigt, varför Skatteverket den 19:e december 2018 gick ut med tre förtydligande exempel:

  1. En patient vänder sig till sin vårdcentral med andningsproblem. Efter utredning remitteras patienten till en tandläkarmottagning för undersökning och utprovning av sömnapnéskena. Tandvården ses som en del av den sjukvårdande behandlingen. Enligt Skatteverkets bedömning tillhandahåller både vårdcentralen och tandläkarmottagningen undantagen sjukvård.

  2. En ST-läkare arbetar utöver sitt specialistområde även inom angränsande områden, med syftet att öka sin kompetens. ST-läkaren är anställd av landsting A, men utför sjukvårdande behandling inom angränsande områden åt landsting B. B är ansvarig gentemot patienten för den vård inom angränsande områden som ST-läkaren utför inom området. Enligt Skatteverket kan landsting A inte tillhandahålla B undantagen sjukvård, utan endast tjänster med nära anknytning till sjukvård som är undantagna från moms.

  3. Ett sjukhus har svårt att hitta läkare att anställa. En läkare hyrs in två dagar i veckan från ett företag som inte driver en egen vårdmottagning. Det uthyrande företaget har endast en läkare anställd och är inte ett bemanningsföretag i normal bemärkelse, det är sjukhuset som har ansvar gentemot patienten. Skatteverkets bedömer att det som momspliktig uthyrning av personal och inte momsfri sjukvård eller momsfri tjänst med nära anknytning till sjukvård.

Vår kommentar
Även om ovanstående exempel bidrar till att förtydliga bilden av vad som utgör momspliktig uthyrning och vad som utgör sjukvård/ tjänster med nära anknytning till sjukvård är gränsdragningen fortfarande i många delar oklar.
Behöver ditt företag hjälp med att se över befintliga avtal mot bakgrund av Skatteverkets ändrade inställning på området? Tveka inte att höra av dig till någon av Grant Thorntons momsexperter.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev