Skattenyhet

Techbolag – få full koll på det senaste inom skatt och moms

Med:
insight featured image
Det händer mycket i vår omvärld just nu. Hösten har bjudit på en rad förändringar och lagförslag som kommer påverka techbolagen redan nästa år, inte minst när det gäller moms. Dessutom kryper Brexit allt närmare. Här har våra skatteexperter samlat ett antal ämnen kopplade till skatt och moms som du som är beslutsfattare i ett techbolag kan ha nytta av.
Summering

Brexit kryper närmare – direkt påverkan på moms och tull

Det har varit många turer med Brexit. Den 1 januari 2021 är det dock dags och Storbritannien blir ett så kallat tredjeland om det nu inte blir någon förändring i sista stund. För svenska bolag som säljer till eller köper från brittiska öarna får detta en rad konsekvenser när det gäller moms och tull.

Rent konkret blir det en liknande situation som vi idag har med till exempel Norge och Åland. Brexit påverkar främst varuhandeln där det nu blir importmoms och tullhantering när varorna kommer till Sverige respektive Storbritannien. Svenska företag som säljer varor till brittiska kunder kan bli skyldig att momsregistrera sig i Storbritannien. Bland annat måste svenska webbhandlare som regel redovisa brittisk moms från första varuförsäljning till konsumenter.

Brexit påverkar även momsredovisningen vid tjänstehandel. Här är några exempel. Tjänsteförsäljning till brittiska företag ska inte längre redovisas som EU-handel i momsdeklaration och periodisk sammanställning utan i stället som export. Svenska Techföretag som säljer spel, musik och andra tjänster över internet till brittiska konsumenter kan inte längre redovisa brittisk moms genom s.k. MOSS deklaration. Dessa företag måste i stället momsregistreras i Storbritannien för att redovisa förekommande brittisk moms. Svenska Fintech-bolag som säljer momsfria finansiella tjänster till brittiska företagskunder har möjlighet att dra av mer moms på sina svenska kostnader.  

Vill du veta mer om konsekvenserna av Storbritanniens utträde ur EU? Läs vår artikel:

5 tips för att bli redo för Brexit
5 tips för att bli redo för Brexit
Läs denna artikel

Omvänd moms på viss teknik införs den 1 april 2021

Från och med den 1 april 2021 ska företag själva hantera moms vid inköp inom Sverige av mobiltelefoner, bärbara datorer, pekdatorer, spelkonsoler och integrerade kretsanordningar.  Detta beslutade riksdagen i början av december när de antog regeringens proposition.

Idag är huvudregeln att säljaren av en vara eller tjänst inom Sverige lägger moms på fakturan och betalar in momsen till Skatteverket. Med omvänd moms blir det i stället köparen, dvs företagen, som själva redovisar momsen och betalar in den till Skatteverket och säljaren tar inte ut moms på fakturan.

Den nya omvända momsen för viss teknik gäller vid försäljning till momsregistrerade företag med leverans inom Sverige där fakturerat belopp överstiger 100 000 kr. Företag som berörs av de nya reglerna bör redan nu börja förbereda sig så redovisningssystemen kan hantera den omvända momsen fr.o.m. den 1 april 2021. De nya momsreglerna innebär en ökad administration för många företag, både säljare och köpare av dessa produkter.

I artikeln nedan berättar våra momsexperter mer om vad nya regeln om omvänd moms på teknik innebär.

Omvänd moms på teknik – påverkar företagen redan 2021?
Omvänd moms på teknik – påverkar företagen redan 2021?
Läs denna artikel

Rekordstor höstbudget – dessa delar kan träffa techbolagen

  • Nedsättning av arbetsgivaravgifter inom forskning och utveckling. Enligt förslaget sänks kravet på hur stor del den anställde ska arbeta med forskning och utveckling från 75 procent av arbetstiden till 50 procent. Avdragstaket föreslås också höjas från 450 000 kr till 600 000 kr per månad. Föreslås från den 1 juli 2021.
  • För att stimulera till nya investeringar föreslås en tillfällig skattereduktion om 3,9 procent av anskaffningsvärdet på inventarier som anskaffas under år 2021. Skattereduktionen kommer att gälla vid sidan av det ordinarie systemet med värdeminskningsavdrag. Detta föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
  • Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer mellan 19 och 23 år. På ersättningar upp till 25 000 kr per månad föreslås arbetsgivaravgifterna uppgå till 19,73 procent, jämfört med dagens 31,42 procent. Detta föreslås träda i kraft den 1 april 2021 och ska gälla till och med den 31 mars 2023.


Forskning och utveckling – känner du till avdragsmöjligheterna?

2020 är sista året att yrka på nedsättning av arbetsgivaravgifter för anställda som arbetar med forskning och utveckling (FoU) i kommersiellt syfte. Detta är en möjlighet som infördes 2014 och som även omfattar konsultföretag där anställda arbetar med FoU hos uppdragsgivaren.

Syftet med nedsättningen är att stimulera till ökade investeringar inom FoU. I januari i år presenterades en proposition baserad på regeringens förslag att höja takbeloppet för avdraget från 230 000 kr till 450 000 kronor. Enligt höstbudgeten (se ovan) är det nu troligt att beloppet höjs till 600 000 kronor.

Med rätt hantering och transparens kan det handla om mångmiljonbelopp att få tillbaka, för till exempel företag inom systemutveckling och dataprogrammering. Våra skattekonsulter har stor erfarenhet av FoU-avdrag och kan stötta dig och ditt företag, läs mer i artikeln nedan. 

Betalar ditt företag för mycket arbetsgivaravgifter?
Betalar ditt företag för mycket arbetsgivaravgifter?
Läs denna artikel

Incitamentsprogram – hur lyckas man behålla medarbetare

Att rekrytera och behålla rätt medarbetare är idag en nyckelfaktor för att få företag att utvecklas inte minst inom techbranschen. Men det är också en utmaning att skapa rätt incitamentsprogram för organisationen. En hög lön räcker inte alltid för att behålla nyckelarbetare i företaget. Det finns flera andra möjligheter att skapa incitament för att stanna längre i ett bolag – till exempel olika typer av optioner eller delägarskap.

Vilken typ av incitamentsprogram som passar respektive företag och medarbetare beror på vilket stadie man är i som företag, vilken bransch man verkar inom och vad man som företagare vill uppnå.

I ett mer nystartat techföretag kan kvalificerade personaloptioner vara intressant för att få lojala medarbetare och på sikt dela med sig av bolaget till en låg kostnad för de anställda. I en ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen har möjligheten att leverera aktier till de anställda när det finns en spridd ägarkrets blivit något säkrare för de anställda. I ett mer moget techföretag kan teckningsoptioner vara ett verktyg för att få medarbetarna att driva företaget mot en viss riktning.

I nedan artikel har vi samlat fördelar och nackdelar med olika typer av incitament. Du kan också ladda ner vår guide.

Incitament som får medarbetarna att stanna
Incitament som får medarbetarna att stanna
Läs denna artikel

Nya momsregler för e-handel inom EU

Den 1 juli 2021 införs nya regler för e-handel av varor till konsumenter inom EU, detta har riksdagen nu beslutat om.  De nya reglerna medför bland annat att e-handlare i ännu större omfattning ska redovisa och betala moms i konsumentens hemland. Samtidigt så förenklas momsredovisningen så att e-handlarna kan redovisa flera länders moms i en enda deklaration utan att behöva vara momsregistrerad i de olika länderna.

Mer information om de nya momsreglerna för varuhandel via webben hittar du i vår artikel nedan.

Har du koll på de nya momsreglerna för handel via webben?
Har du koll på de nya momsreglerna för handel via webben?
Läs denna artikel

Positiv momsdom för datacenter

Datacenter är ett hett segment inom Tech. Efter en dom från EU-domstolen har momshanteringen blivit mer fördelaktig för datacenter. Målet gällde en s.k. colocation-tjänst, dvs. när ett datacenter upplåter plats i skåp för inplacering av kundens server tillsammans med elektricitet och andra tjänster för optimal serverdrift. Av EU-domstolens dom följer att tjänsten är momspliktig, vilket gör att datacentret kan dra av moms på sina kostnader, och tjänsten kan säljas utan moms till i utlandet etablerade företagskunder. Enligt tidigare svensk praxis var det som utgångspunkt en momsfri fastighetstjänst utan rätt till momsavdrag för datacentret.

 

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.