article banner
Skattenyhet

Betalar ditt företag för mycket arbetsgivaravgifter?

Den 1 januari 2014 infördes en möjlighet för företag att få nedsättning av arbetsgivaravgifter för anställda som arbetar med forskning och utveckling (FoU) i kommersiellt syfte. Nedsättning gäller även konsultföretag där anställda arbetar med FoU hos uppdragsgivaren. 2020 är sista året det går att yrka på nedsättning för 2014. Våra experter reder ut vad som gäller och hur det går till.

Skatterådgivare
Tobias Bjarneborg Kontakta Tobias

Höjning av avdraget
Syftet med nedsättningen är att stimulera till ökade investeringar inom FoU. Den 21 januari i år presenterades en proposition baserad på regeringens förslag att höja takbeloppet för avdraget från 230 000 kr till 450 000 kronor. I tillägg till detta införs också rätten till en reducering av den allmänna löneavgiften med 10 procentenheter, vilket i nuläget ger en allmän löneavgift om 1,62 %, efter avdrag, för personal som kvalificerar för FoU-avdrag. Notera att avdraget för den allmänna löneavgiften sker utanför takbeloppet om 450 000 kronor. Se nedan uträkning för förtydligande:

Här utgår vi från att lönekostnaden för personal som arbetar med FoU uppgår till 4 500 000 kronor per månad.

Skattetabell

Avdraget enligt de föreslagna reglerna ökar alltså med 670 000 kronor i exemplet ovan till maximalt 900 000 kr per månad och koncern. Notera att reduceringen av den allmänna löneavgiften endast får göras på ersättning som berättigar avdrag från arbetsgivaravgifter. I och med att takbeloppet för FoU-avdraget föreslås vara 450 000 kronor så kan reduceringen av den allmänna löneavgiften inte överstiga 450 000 kronor.

- Vi har flera kunder som har fått tillbaka stora belopp för missade yrkanden bakåt i tiden. Det kan handla om mångmiljonbelopp. Det har funnits och finns fortfarande en viss oklarhet kring hur reglerna ska tillämpas. En begäran om omprövning kan göras med full transparens, vilket innebär en låg skattemässig risk. Samtidigt är det viktigt att de yrkanden som skickas in hanteras korrekt då felaktig hantering kan leda till skattetillägg, säger Tobias Bjarneborg, skatterådgivare, Grant Thornton.

Våra skattekonsulter har stor erfarenhet och ett etablerat arbetssätt för att yrka på avdrag för FoU och kan bistå ditt företag. Bolagen vi hittills stöttat finns framförallt inom tillverkningsindustrin, samt inom biokemi och it (dataprogrammerare och systemutvecklare).


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev