article banner
Skattenyhet

Risk för utländsk moms vid kurser och konferenser utomlands

Karolina Andersson Karolina Andersson

EU-domstolen har i en dom fastställt att kortare kurser som är förlagda utomlands ska faktureras med det lands moms där kursen hålls. Domen slår hårt mot företag som håller evenemang, konferenser och mässor i andra länder då den innebär att dessa företag kan bli tvungna att momsregistrera sig, fakturera och administrera utländsk moms. Vidare kan utländska kurs-, mäss, konferensdeltagare komma att faktureras svensk moms om evenemangen hålls i Sverige.

Domen i korthet
Frågan i målet var huruvida Srf konsulternas utlandskurser, uppdelade på fem dagar med en dags uppehåll i mitten av kursen, ska beskattas för moms i det land kursdeltagarna är etablerade i eller i det land kursen hålls. Beskattning ska enligt momsreglerna göras i det land ett evenemang äger rum, när den sålda tjänsten bedöms vara ett tillträde till ett evenemang.

Skatteverkets uppfattning i frågan har varit att det saknar betydelse var någonstans kursen hålls och att man istället ska se till vem köparen är om denne kan identifieras som en beskattningsbar person. Beskattning har i enlighet med Skatteverkets uppfattning skett i Sverige om kursdeltagarna identifierats som företag etablerade i Sverige, och av köparen om kursdeltagarna identifierats som företag etablerade i utlandet.

EU-domstolen menar att det avgörande i den bedömda tjänstens karaktär är att deltagarna har rätt att närvara fysiskt på kursen. Tjänsten ska därmed ses som ett tillträde till ett evenemang och beskattas i det land kursen hålls. Att avgörandet innebär en administrativ börda för utbildningsföretag/kursdeltagare innebär inte att EU-domstolen gör en annan bedömning.

Vår kommentar
Domen innebär en utökad kostnad och administration för utbildningsföretag som håller kurser i olika länder. Sådana utbildningsföretag måste enligt domen momsregistrera sig i samtliga länder där de håller kurser och redovisa moms till den lokala skattemyndigheten. För företag som köper kurser innebär domen att deras kursavgift belastas med utländsk moms, för vilken de behöver ansöka om momsåterbetalning. För utländska deltagare som deltar i evenemang i Sverige innebär domen att svensk moms ska faktureras. Observera att domen inte bara gäller kurser utan allt som kan anses vara tillträde till ett evenemang såsom till exempel kulturella evenemang, konferenser eller mässor.

Om du har frågor kring hur domen berör din verksamhet är du välkommen att kontakta Grant Thorntons momsavdelning.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev