Skattenyhet

Ny dom från HFD: Co-working är momspliktigt

David Axelsson
Med:
insight featured image
Co-working – det vill säga uthyrning av aktivitetsbaserade arbetsplatser – är ett växande fenomen. Nu står det klart att denna typ av verksamhet är momspliktig, vilket innebär att momshanteringen förenklas och att kostnader för icke avdragsgill moms undviks för fastighetsägare och uthyrare. David Axelsson, momsexpert på Grant Thornton, guidar dig genom domen och vad den innebär.

- Det är Högsta Föravaltningsdomstolen som nu konstaterar att tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser (co-working) är momspliktigt. I förlängningen är detta något som även håller nere kostnaderna för användarna, säger David Axelsson, skatterådgivare på Grant Thornton.

Bakgrund – är co-working momsfri lokalupplåtelse?

Två bolag hade ställt frågor till Skatterättsnämnden i ett förhandsbesked där omständigheterna i korthet var att bolagen avsåg att tillhandahålla skrivbordsplatser i kontorslandskap med loungeutrymmen genom medlemskap eller prenumeration. Utöver detta ingick även bland annat internet, bemannad reception, tillgång till mötesrum, förvaring i dagskåp, kaffe., städning och bevakning. Vidare erbjöds fler medlemskap än arbetsplatser, dvs. medlemmarna var inte garanterade att få en arbetsplats.

Skatterättsnämnden och Skatteverket ansåg att det var fråga om momsfri lokalupplåtelse och båda bolagen överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

HFD:s avgörande – handlar om momspliktig verksamhet

Domstolen började med att slå fast att den höll med Skatterättsnämnden och bolagen att det var fråga om ett enda sammansatt tillhandahållande. HFD konstaterade att medlemskapen/prenumerationerna inte ger någon garanterad rätt till en arbetsplats eller viss yta. HFD ansåg därför att det inte var fråga om momsfri lokalupplåtelse i och med att medlemmarna inte fick exklusiv rätt till en viss plats/yta i lokalerna, utan istället fråga om en tjänst som omfattas av obligatorisk momsplikt.

I en av prenumerationerna ingick dock garanti om tillgång till en skrivbordsplats, men HFD ansåg att i och med att andra tjänster ingick så ska dessa tjänster anses jämställda fastighetsupplåtelsen och hela tillhandhållandet ska ändå omfattas av obligatorisk momsplikt.

Vår kommentar – momshanteringen förenklas

Domen är fördelaktig för den växande coworking-branschen. Domen leder till att en fastighetsägare/uthyrare i en coworking-verksamhet har möjlighet att hyra ut skrivbordsplatser med så kallad ”free seating” till flera brukare och bedriva fullt ut momspliktig verksamhet. Momshantering förenklas och kostnader för icke avdragsgill moms kan undvikas vilket i förlängningen skulle fördyra tjänsten för användarna.

- Domen är bra och resultatet blir att inga ovälkomna momskostnader drabbar fastighetsägare/uthyrare vilket i förlängningen fördyrar tjänsten för brukaren. HFD underkänner helt och hållet Skatteverkets argument, vilket vi välkomnar då vi tror att coworking-konceptet är här för att stanna, kommenterar David Axelsson.

Domen leder även till att en fastighetsägare/uthyrare i en coworking-verksamhet har möjlighet att hyra ut skrivbordsplatser med ”free seating” till flera brukare och bedriva fullt ut momspliktig verksamhet.

 

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.