article banner
Skattenyhet

Ingen moms på evenemang i Sverige för utländska företag

I ett nytt ställningstagande från den 26 maj i år, ändrar Skatteverket sin tidigare inställning och slår fast att svensk moms inte behöver faktureras till utländska företag som deltar vid ett evenemang i Sverige. I stället ska den så kallade huvudregeln vid internationell handel med tjänster tillämpas.

Detta gäller under förutsättning att försäljning av biljetter sker på ett sådant sätt att det är möjligt för säljaren att avgöra köparens identitet. Svensk moms ska dock även fortsättningsvis faktureras till deltagande privatpersoner (samt andra ej beskattningsbara personer) och svenska företag. Dessutom ska svensk moms faktureras till alla när det är fråga om tillträde till evenemang där det är svårt att avgöra om köparen är en privatperson eller en beskattningsbar person.

Skatteverket har tidigare ansett att deltagare i evenemang som hålls i Sverige, till exempel konferenser, seminarier eller kurser ska faktureras med svensk moms oavsett vilken status deltagaren har. För beskattningen har det alltså saknat betydelse om deltagaren varit en privatperson, eller om det varit fråga om ett svenskt eller utländskt företag.

Skatteverkets ändrade inställning är välkommen på så sätt att många utländska företag som deltar i konferenser, utbildningar och liknande i Sverige slipper bli fakturerade med svensk moms. Observera dock att om middag, hotell etc. ingår i konferensen/utbildningen kan svensk moms ändå behöva faktureras den utländske deltagaren. Det måste avgöras från fall till fall.

En annan konsekvens kan vara dubbelbeskattning för svenska arrangörer av evenemang i utlandet. I flera länder anser man nämligen att landets lokala moms ska faktureras till alla deltagare om evenemanget hålls där. Enligt svensk rätt ska dock svensk moms faktureras från den svenska arrangören om deltagaren är ett svenskt företag. Om en sådan situation uppstår kan kontakt behöva tas med Skatteverket för att få till en lösning av situationen.

Vi svarar gärna på dina frågor kring konsekvenser av den nya tillämpningen.

Skatteverkets ställningstagande den 26 maj, 2016, (dnr 131 209264316/111)