Nyhet

Skärpta krav för konsumentkrediter – detta gäller

Med:
Louise Wennström
insight featured image
Finansinspektionen har tagit fram nya allmänna råd om krediter till konsument. Enligt de nya råden som började gälla den 1 november måste banker och andra långivare bli tydligare i sin kreditprövning gentemot konsumenter. Grant Thorntons rådgivare inom intern styrning och kontroll förklarar vad de nya råden innebär och vad kreditinstituten kan göra för att leva upp till dessa.

En kartläggning från Finansinspektionen över konsumtionslån i Sverige visar att krediter till konsumenter utan säkerhet har vuxit runt sju procent årligen sedan 2008. Under denna tid har även andelen inkassokrav ökat. Under 2021 fick 5,7 procent av låntagarna ett inkassokrav inom fem månader efter att de tagit lånet. Kartläggningen visar också att unga låntagare och låntagare med låga inkomster löper högre risk att få tidiga betalningsproblem senare i livet. Samtidigt ökar storleken på fysiska personers skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Brister i kreditprövningar

Det är mot denna bakgrund som Finansinspektionen funnit att det finns brister i långivarnas kreditprövningar. Därför har de nu tagit fram nya allmänna råd för konsumtionslån.

- Syftet är att personer med bristande återbetalningsförmåga inte skall beviljas lån, samt säkerställa att konsumenterna förstår vad lånet innebär. Därför har nu banker och andra kreditinstitut fått tydligare anvisningar som ska säkerställa att kreditgivningen håller hög kvalitet och att skyddet för konsumenterna är baserat på best practice, säger Louise Wennström.

Säkerställa korrekt information

Enligt Finansinspektionen har lån tidigare getts på allt för lätta grunder. Enligt de nya allmänna råden ska kreditbedömningen nu grundas på fler uppgifter såsom konsumentens sysselsättning, inkomster, utgifter och skulder. Långivarna bör också fråga vilket syfte konsumenten har med krediten samt säkerställa att konsumenten verkligen har förstått och tagit till sig informationen.

- Genom att ta in fler uppgifter kan kreditgivarna också se hur levnadsstandarden påverkas efter det att lånet tagits, samt säkerställa att de uppgifter konsumenten lämnar ut är korrekta. Ju mer information kreditgivaren får i kreditprövningen, desto lägre blir risken att konsumenten senare får betalningsproblem, säger .

Se över processer

Enligt Grant Thorntons experter blir en konsekvens av de nya allmänna råden att kreditinstituten måste ha bra processer på plats både för att samla in all den information som krävs samt för att säkerställa att konsumenten verkligen förstått och tagit till sig informationen rörande lånet.

- Det har tidigare saknats uttömmande vägledning för konsumentkrediter som nu har stärkts i och med allmänna råd från FI och EBA, men det är viktigt att banker och andra långivare tar upp till diskussion vad de behöver göra för att anpassa sina processer och säkerställa att de har kontroll, säger Louise Wennström.

Vad kan Grant Thornton hjälpa till med?

Grant Thornton kan ge råd och stöd vid anpassning till de nya riktlinjerna genom exempelvis gap-analys och regelefterlevnadsgranskning.

- Konkret går det till så att vi gör en kartläggning över hur din kreditgivningsprocess för kreditgivning ser ut idag och ser över vad som krävs för att kreditprövningen ska vara i linje med de nya allmänna råden, säger Hilkka Nyberg och fortsätter:

- Våra experter har en gedigen erfarenhet och kompetens inom regelverk på finansmarknaden. Och med ett helhetsperspektiv som bland annat innefattar IT, data, riskhantering och regelefterlevnad är Grant Thornton en pålitlig och tillgiven samarbetspartner som kan skräddarsy lösningar beroende av just ert verksamhetsspecifika behov och utmaningar.

Besök vår branschsida Financial Services eller kontakta oss om du vill veta mer.


Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.