Nyheter

Så får du rätt taxeringsvärde på din hyresfastighet

Maria Bergenmo
Med:
insight featured image
Äger du ett hyreshus? Då är det snart dags att lämna in fastighetsdeklarationen. Det är viktigt att du går igenom den i många fall delvis förtryckta deklarationsblanketten noga och informerar Skatteverket om de speciella förhållanden som gäller för just din fastighet. Annars är risken stor att du får ett felaktigt taxeringsvärde – oftast för högt. Grant Thorntons experter vet vilka faktorer som påverkar taxeringsvärdet. Här ger de värdefulla tips som underlättar deklarationen.

Fastighetsdeklarationen avseende den kommande förenklade fastighetstaxeringen av hyreshus ska vara inlämnad till Skatteverket senast den 1 november 2021. Deklarationsblanketten är enkelt och schablonmässigt utformad, ofta med ett antal förtryckta uppgifter, medan fastigheter är individuellt utformade och komplicerade. Därför är det viktigt att gå igenom deklarationen noga innan den lämnas in till Skatteverket.

- Eftersom Skatteverket saknar information om de speciella förhållanden som gäller för just din fastighet är vårt tips att ta en extra titt på deklarationsblanketten. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att ta fram relevanta underlag och komplettera med de specifika omständigheter som gäller för just din fastighet för att inte riskera att få ett felaktigt taxeringsvärde och i förlängningen betala en felaktig fastighetsskatt, säger Maria Bergenmo, en av Grant Thorntons fastighetsexperter.

Förutom den direkta påverkan på lönsamheten i form av fastighetsskatt har taxeringsvärdet också en indirekt påverkan, till exempel genom storleken på stämpelskatt och värdeminskningsavdrag.

Omständigheter som kan påverka taxeringsvärdet

Det finns ett antal speciella omständigheter som kan påverka taxeringsvärdet extra mycket, exempelvis:

  • Är byggnaden rätt indelad? Bedrivs det till exempel samhällsnyttig verksamhet i byggnaden på så sätt och i den omfattning att det finns möjlighet att yrka att byggnaden ska indelas som en skattebefriad enhet i stället för ett hyreshus?
  • Hyran är en viktig faktor vid fastställandet av taxeringsvärdet. Det är viktigt att analysera vilken hyra som ska deklareras. Är den fakturerade hyran marknadsmässig eller består den av något mer? Är den kanske en internhyra till något närstående bolag?
  • Om fastigheten skiljer sig från det som är normalt för fastigheter i värdeområdet måste det fångas upp och påtalas av fastighetsägaren själv för att taxeringsvärdet - och därmed fastighetsskatten –ska bli rättvisande.

- Vårt främsta tips är att inte vänta med deklarationsarbetet. Det lönar sig att lägga tid på detta – vi ser ofta felaktiga taxeringsvärden med felaktiga skatteuttag som följd, säger Maria Bergenmo.

Experternas främsta tips inför deklarationen av hyresfastigheter:

1. Börja i tid - särskilt om du äger flera fastigheter. Ofta kan du redan nu ta fram de uppgifter som krävs för att upprätta deklarationen.

2. Kartlägg: Har det hänt något med fastigheten sedan den taxerades senast? Är byggnaden indelad i rätt byggnadstyp? Har det till exempel börjat bedrivas samhällsnyttig verksamhet i byggnaden?

3. Är de förtryckta ytuppgifterna korrekta?

4. Årshyran 2020 ska deklareras. Den kan du ta fram redan nu. Säkerställ att beloppet du fakturerat hyresgästerna är det som också ska deklareras.

5. Föreligger det några säregna förhållanden för din fastighet jämfört med normalfastigheten i området?

6. Är du sent ute? De flesta fastighetsägare kan få anstånd med att lämna in deklarationen.

7. Säkerställ att du inte betalat för mycket fastighetsskatt de senaste åren. I så fall finns det ofta möjlighet att begära omprövning. Fram till årsskiftet 2021/2022 kan du begära omprövning av 2016 års förenklade fastighetstaxering.

Vill du veta mer?

Titta på vårt on demand webbinarium "Dags för fastighetstaxering av hyreshus igen! Hur förbereder du dig?". Under webbinariet tar vi upp vilka olika uppgifter som påverkar taxeringsvärdet och vad som är viktigt att tänka på när du upprättar en fastighetsdeklaration. Vi går igenom vanliga fällor och fel och hur du kan agera om det finns risk för att taxeringsvärdet har varit för högt under de senaste åren.

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.