Nyhet

Redovisning av hyresrabatter enligt K3, K2 och K Årsbokslut

Bokföringsnämnden (BFN) fattade beslut den 17 juni som innebär att det separata allmänna rådet BFNAR 2020:1 Om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset får tillämpas i K3, K2 och K Årsbokslut. Våra redovisningsspecialister sammanfattar beslutet.

Det nya allmänna rådet BFNAR 2020:1 avser enbart redovisning av rabatter på hyra eller annan leasing till följd av covid-19 och omfattar både leasetagare och leasegivare. Generellt gäller att leasing kostnadsförs linjärt över leaseperioden och en rabatt skulle därmed fördelas ut linjärt över återstående leasingperiod.  I och med det nya allmänna rådet blir det dock möjligt att redovisa rabatt som erhålls på grund av covid-19 i den period av räkenskapsåret som den är hänförlig till.

Lättnadsregeln är inte tillämplig på leasingavgifter enligt leasingavtal som redovisas som finansiella leasingavtal i K3.

Företagets redovisningsprinciper ska inkludera en beskrivning av att lättnadsregeln i BFNAR 2020:1 Om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset har tillämpats.

Besök vår samlingssida för mer information relaterat till covid-19


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev