Fastighet - byggnad
Nyhet

Redovisning av hyresrabatter enligt K3, K2 och K Årsbokslut

Bokföringsnämnden (BFN) fattade beslut den 17 juni som innebär att det separata allmänna rådet BFNAR 2020:1 Om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset får tillämpas i K3, K2 och K Årsbokslut. Våra redovisningsspecialister sammanfattar beslutet.

Det nya allmänna rådet BFNAR 2020:1 avser enbart redovisning av rabatter på hyra eller annan leasing till följd av covid-19 och omfattar både leasetagare och leasegivare. Generellt gäller att leasing kostnadsförs linjärt över leaseperioden och en rabatt skulle därmed fördelas ut linjärt över återstående leasingperiod.  I och med det nya allmänna rådet blir det dock möjligt att redovisa rabatt som erhålls på grund av covid-19 i den period av räkenskapsåret som den är hänförlig till.

Lättnadsregeln är inte tillämplig på leasingavgifter enligt leasingavtal som redovisas som finansiella leasingavtal i K3.

Företagets redovisningsprinciper ska inkludera en beskrivning av att lättnadsregeln i BFNAR 2020:1 Om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset har tillämpats.

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev