article banner
Nyhet

Obestånd – agera i tid, men gör inget förhastat

Johan Andersson Johan Andersson

Att ens företag ska hamna i obestånd kan kännas långt borta. Men även ett välskött bolag kan drabbas, som nu i samband med coronaviruset covid-19. Det kan också handla om en affärspartner som går in i rekonstruktion eller konkurs – där du drabbas i andra hand. Här har vår auktoriserade revisor Johan Andersson sammanställt vad som gäller. 

När ett företag hamnar i obestånd, oftast till följd av likviditetsproblem, finns det några saker att ha koll på för att kunna fatta rätt beslut: 

  • Skilj på insufficienssom är när skulderna överstiger tillgångarna och insolvens, som är när man inte längre kan betala sina skulder i tid. 
  • För ett företag som hamnat i obestånd finns det två utvägar. Är det en livskraftig verksamhet som hamnat i trångmål ansöker man om rekonstruktion och då sitter styrelsen kvar. Nästa steg är en konkurs och då tar en konkursförvaltare över bolaget och fördelar samtliga tillgångar mellan borgenärer 
  • Företaget är i obestånd när man borde vetat att betalning av borgenärer inte kan ske.  
  • Även om ditt bolag inte gått i konkurs så kan du indirekt påverkas av ett annat bolag som gör det. Även om du fått betalt kan konkurslagen innebära att en betalning ska återvinnas, eftersom borgenärer ska betalas i tur och ordning och behandlas lika 
Auktoriserad revisor
Johan Andersson Kontakta Johan

Följ upp och agera 

I ovissa tider är det extra viktigt att ha god uppföljning av kundreskontran - kontakta kunder som inte betalar i tid. Det kan vara läge att stoppa fortsatta leveranser till kunder som inte betalar. Du kan även förhandla om betalningsanstånd med löpande betalningar, göra en amorteringsplan för skulder och eventuellt även utöka krediter. Just nu finns även möjlighet att ansöka om anstånd med skatter och avgifter. 

- Här är mitt råd att ta hjälp av en professionell partner för att inte göra något förhastat i en oviss situation. Du bör fundera igenom alla möjligheter, men också titta på konsekvenserna, t ex skulden skall ändå betalas i slutändan, räntekostnader som ökar etc, säger Johan Andersson 

Om likviditeten inte kan upprätthållas 

Hamnar du i detta läge, tveka inte att ansöka om företagsrekonstruktion eller konkurs. Detta för att skydda företagsledning mot straffansvar och personligt betalningsansvar.  

- Men, ansök inte om konkurs i panik för att företaget inte kan betala skatter eller lön – ansök då om rekonstruktion vilket innebär en viss lönegaranti för dina anställda. Stäm av med en erfaren rekonstruktör, förvaltare eller annan juridiskt sakkunnig för att göra rätt här. Vet du inte var du ska vända dig, kolla med din revisor eller redovisningskonsult som kan ha goda kontakter, säger Johan Andersson. 

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev