Nyhet

Nytt regeringsförslag med ytterligare åtgärder för företag

insight featured image
Möjligheten att söka korttidsstöd förlängs och omställningsstöd kan fås även för perioden augusti till oktober. Dessutom förlängs anstånd med skatteinbetalningen och lättnader i a-kassan för företagare. Detta är fyra nya förslag riktade mot företag från regeringen. Här redogör vi för förslagen och vad de innebär.

Regeringen aviserade den 9 november en rad förslag som tidigt nästa år kommer att överlämnas i en ändringsbudget för 2021.

- Att många företag har det tufft nu är ett faktum, och givetvis är det bra med fler åtgärder, även om det kan tyckas kortsiktigt att komma med lagförslag efter lagförslag. Som företagare gäller det att ändå försöka tänka långsiktigt och agera med förnuft. Man måste noga läsa in sig på alternativen och konsekvenserna och väga risker mot varandra. I vår rådgivning är det verkligen från fall till fall hur man bör agera, därför är det svårt att ge några generella råd kring dessa stöd just nu, kommenterar Elisabeth Mörck, skatterådgivare inom företagsbeskattning.

Förlängd möjlighet att söka korttidsstöd

Regeringen kommer att föreslå att korttidsstöd som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021. Idag beviljas stödet som längst i nio månader i följd vilken tidsgräns Regeringen kommer föreslå tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021.

I januari, februari och mars kommer subventioneringsgraden att vara 75 procent, vilket är samma nivå som stödet ligger på i år. Under april, maj och juni blir subventioneringsgraden 50 procent.  För december 2020 är subventionsgraden 75 procent enligt befintliga regler. Stödet kommer fortsatt vara förstärkt fram till 30 juni 2021 jämfört med de ordinarie nivåerna i lagen.

I pressmeddelandet framgår även att förlängningen kombineras med en striktare hantering vid ansökan om godkännande för stöd för att säkerställa att stöd endast lämnas till de arbetsgivare som uppfyller kraven för stöd och att missbruk förhindras.

Omställningsstöd i tre ytterligare månader

Regeringen kommer föreslå att omställningsstödet förlängs så att det kan sökas för perioden augusti - oktober 2020. Detta kommer gälla företag som tappat minst 50 procent av omsättningen under denna period jämfört med samma period 2019. Stöd kan ges med som mest 30 miljoner kronor per företag.

Sedan tidigare har regeringen även beslutat om ett omsättningsstöd till enskilda näringsidkare vilket också föreslås förlängas till och med oktober.

Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar

Regeringen införde tidigare i år en möjlighet med anstånd till vissa skatteinbetalningar så som exempelvis arbetsgivaravgifter och moms. Regeringen kommer föreslå att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för samtliga som har beviljats anstånd enligt detta regelverk. Förlängningen föreslås kunna beviljas efter ansökan, om inte särskilda skäl talar emot det.

Lättnader i a-kassan för företagare förlängs

De tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen för företagare föreslås förlängas så att de ska gälla även 2021. Det betyder att företagare som lägger sitt företag vilande under 2021 också undantas från regeln om att det behöver gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras.

Regeringen beslutade tidigare i år om en förordningsändring som ska göra det möjligt för en företagare att vidta vissa begränsade åtgärder i näringsverksamheten och samtidigt få arbetslöshetsersättning. Även denna tillfälliga regel förlängs till att gälla under år 2021.

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.