Nyhet

Korttidsstödet: ny lagstiftning på gång

Med:
insight featured image
Är ditt bolag ett av de många som tvingats betala tillbaka korttidsstöd, trots att ni varit fullt kvalificerade? Detta är tyvärr inget ovanligt, eftersom korttidsstödet kräver en slutavstämning, efter att man fått preliminärt stöd utbetalt. Nu vill Finansdepartementet lagstifta om en extra slutavstämning för att hjälpa de bolag som drabbats.

Stöd för korttidsarbete erhålls först genom preliminärt stöd varpå en slutavstämning ska ske. I vissa fall har sökande bolag, av olika skäl, missat att göra slutavstämning i rätt tid.  

- Det kan enligt vår erfarenhet bero på förbiseende, sjukdom, tekniska problem eller att reglerna har varit för komplicerade att förstå och tillämpa. Lagstiftningen är i dessa fall obarmhärtig, bortsett från vissa undantagsfall där återbetalning anses uppenbart oskälig, men detta torde bara undantagsvis vara uppfyllt, säger Mari-Helen Näslund, skatterådgivare på Grant Thornton. 

I många fall finns alltså en risk för att man tvingas återbetala stöd trots att man fullt ut kvalificerar för stöd men där man bara missat datum för slutavstämning. 

Nu har finansdepartementet publicerat en proposition med förslag på ny lagstiftning som innebär en lösning på dessa fall. Förslaget, som sannolikt kommer att leda till lagstiftning inom kort, ger en ny möjlighet till slutavstämning som gäller från den 1 januari 2022 till den 30 april 2022. 

- En oklar fråga är hur man ska hantera de fall där man idag har en skuld till staten på grund av för sen avstämning, men där den nya lagen alltså kan lösa frågan men först efter ansökan som kan ges in tidigast 1 januari 2022. Här tycker vi fortsatt att det finns stor otydlighet, säger Mari-Helen Näslund.

Lagförslaget innehåller även en skyldighet för handläggande myndighet att förelägga bolag som inkommit med för sen avstämning att inkomma med en ny. Denna del av lagen träder i kraft den 1 november 2021.  

- Vårt råd är dock att man inte passivt ska vänta på ett föreläggande utan man ska vara aktiv och ge in en ny avstämning själv så fort reglerna trätt i kraft, menar Mari-Helen Näslund. 

Tidigare artiklar om korttidsstöd: Korttidsarbete: Detta är aktuellt just nu | Grant Thornton 

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.

 

Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl