Nyhet

Korttidsarbete: Detta är aktuellt just nu

Mari-Helen Näslund
Med:
insight featured image
Tillväxtverket offentliggör nu alla beslut om korttidsstöd och snart är det deadline för att skriva retroaktiva avtal för perioden juli-september. Det är några av de punkter kring korttidsstödet som vi vill göra dig som arbetsgivare uppmärksam på just nu.

Förlängt stöd för juli-september 2021

Korttidsstödet har förlängts till att även omfatta månaderna juli-augusti 2021. För denna period är jämförelsemånaden alltid april 2021, vilket innebär att de som har anställts under krisen kan komma att omfattas av stödet. Ansökan för detta stöd uppges öppna i november 2021. 

Du kan läsa mer om det förlängda stödet på Tillväxtverkets hemsida: Avstämning korttidsarbete 2021

Beslut om stöd blir offentliga

Tillväxtverket har lättat på sekretessen och offentliggör alla beslut som företag fått kopplat till korttidsstödet. Från och med 1 augusti är det offentligt vilka företag och organisationer som har fått korttidsstöd samt vilka som fått avslag. Detta omfattar de som ansökt om korttidsstöd den 22 oktober 2020 eller senare. Från och med den 21 oktober blir alla beslut inom korttidsstödet offentliga. Tillväxtverket meddelar på sin hemsida att de har tagit fram en digital lösning för att underlätta utlämning av de offentliga uppgifterna. Det finns också möjlighet att beställa uppgifter från databasen eller begära ut kopior av beslutsbrev.

17 september deadline för retroaktiva avtal

Om du planerar att skriva retroaktiva avtal för förlängt korttidsarbete 2021 (perioden juli-september) måste du göra detta senast den 17 september. Arbetsgivare som inte skrivit retroaktiva avtal senast den 17 september kan enbart skriva avtal som gäller från och med det datum de skrivs och framåt i tiden. Avtal om korttidsarbete ska vara skriftliga och avtalen lämnas in i samband med ansökan i november.

Notera att du som arbetsgivare – som har giltiga avtal – senare kan justera till exempel stödnivå eller avtalsperiod genom att skriva nya retroaktiva avtal. De ersätter då de befintliga. Justeringar kan göras till 31 oktober, det vill säga fram tills avstämningen av stödet öppnar.

För den första stödperioden går det inte längre att skriva retroaktiva avtal. Däremot går det ändå att justera stödnivå i efterhand om du har ett giltigt avtal. Då ersätter det retroaktiva avtalet det befintliga.

Två nya förslag föreslås träda i kraft 1 januari 2022

Ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete
Regeringen har föreslagit att arbetsgivare ska kunna lämna in en ny anmälan om avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete. Detta föreslås gälla för prelimärt stöd som lämnats efter godkännande av Tillväxtverket under perioden 16 mars 2020 – 30 juni 2020 och där arbetsgivaren är skyldig att betala tillbaka stöd på grund av att avstämningen kommit in för sent.

Nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning
Det föreslås också att det ska införas en bestämmelse om att den handläggande myndigheten ska förelägga en arbetsgivare att ge in en anmälan om avstämning, om den inte kommit in i rätt tid. I praktiken skulle det innebära att en arbetsgivare blir skyldig att betala tillbaka allt preliminärt stöd först om en anmälan inte kommit in efter ett föreläggande.  

Båda dessa förslag föreslås träda ikraft den 1 januari 2022.

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl