Nyhet

Konkurrensfördelar och tillväxt när CSRD blir lag

Maaria Martin-Vivaldi
Med:
insight featured image
Förändringarnas tid råder för de stora och börsnoterade bolagen. Men även mindre och medelstora bolag kan träffas indirekt när hållbarhetsrapporteringen blir lag. – Ta chansen att hoppa på tåget! Det kan skapa både konkurrensfördelar och tillväxt, säger Maaria Martin-Vivaldi, chef för Grant Thorntons revisionsverksamhet.
Innehåll

Medelstora företag i Sverige står inför en ny verklighet där indirekta krav från större bolag i leverantörskedjorna kan komma att påverka deras verksamhet i grunden.

CSRD-regelverket, som syftar till att standardisera och öka transparensen i företags rapportering av hållbarhetsdata, blir därmed viktigt att förhålla sig till även för de bolag som inte direkt omfattas av direktivet.

– Det handlar inte bara om att uppfylla lagkraven utan också om att se potentialen i att frivilligt rapportera hållbarhetsdata, säger Maaria Martin-Vivaldi, auktoriserad revisor och chef för Grant Thorntons revisionsverksamhet.

Hon konstaterar att det finns en rad olika anledningar även för medelstora bolag att hoppa på tåget nu när CSRD successivt kommer att träda in allt mer – även om det framför allt är börsnoterade och större bolag som är först ut att träffas av regelverket.

– Det kan vara så att du är underleverantör till något av de stora bolagen som kommer att behöva data från sina underleverantörer. Då träffas man ju indirekt av kraven.

Maaria Martin-Vivaldi ger rådet att i så fall göra jobbet ordentligt.

– På något sätt måste man ju ändå samla in den här informationen för att kunna skicka den vidare. Då tycker jag att man samtidigt ska tänka att det jobbet kan ge något för den egna verksamheten, på flera plan.

Riksdagen har äntligen röstat igenom CSRD
Läs även
Riksdagen har äntligen röstat igenom CSRD
Läs denna artikel

Locka rätt kompetens

Maaria Martin-Vivaldi poängterar att företag som proaktivt arbetar med hållbarhetsfrågor kan attrahera både nya kunder och medarbetare, något som blir extra viktigt i en tid då många branscher har svårt att hitta rätt kompetens för att kunna växa och utvecklas i den riktning man önskar.

– Många gör mycket redan, men man visar inte upp det externt. Där kan ett första steg vara att tänka igenom vad ni visar på er hemsida och i sociala kanaler. Lyft fram vad ni gör när det gäller klimatfrågor och social hållbarhet.

– Framtidens medarbetare vill jobba på ett företag som bryr sig. Om det inte ens nämns i era egna kanaler vad ni gör för att bidra till ett bättre klimat och hur ni arbetar med jämställdhet och mångfald – då kanske ni aldrig ens blir aktuella som alternativ arbetsgivare. Så varför chansa? Lyft fram det ni gör redan nu, och ta tillfället i akt att bygga upp bra processer för att göra ännu mer.

Maaria Martin-Vivaldi ger rådet att tänka på marknadsföring ur ett bredare perspektiv än att bara sälja fler produkter eller tjänster.

– För att växa behöver du även ha medarbetare som trivs på sin arbetsplats så att de stannar kvar. En genomtänkt marknadsföring kan dessutom locka nya medarbetare, vilket ni kommer att behöva om fortsatt tillväxt är målet.

Strukturerat jobb

I sin roll som auktoriserad revisor får Maaria Martin-Vivaldi nu fler och fler frågor angående CSRD. Något hon alltid trycker på är vikten av att hållbarhetsarbetet integreras i hela verksamheten.

– Det interna engagemanget är viktigt. Om man bara sätter det på en person, och säger att ”du är ansvarig för hållbarheten” så kommer det att bli väldigt svårt.

– Om man vill jobba ännu mer strukturerat och lyfta sig en nivå när det gäller de nya nyckeltalen så kan det vara jättebra att ta extern hjälp för att hamna på rätt spår från start.

Vår expertis inom: Hållbarhetsrapportering & CSRD
Tjänster
Vår expertis inom: Hållbarhets­rapportering & CSRD
Jag vill veta mer

Vad kan du om framtidens nyckeltal?

Framtidens nyckeltal

Så påverkar de även mindre och medelstora bolag

ESG – Environmental, Social and Governance

Miljömässig hållbarhet

Rapportering inom miljö kan inkludera vilken påverkan företaget har och hur företaget påverkas av olika miljörelaterade risker och möjligheter. Mindre företag som ingår i ett större företags värdekedja kan till exempel behöva rapportera data om koldioxidavtryck, energianvändning, föroreningar, materialanvändning, avfall och cirkularitet vidare till exempelvis kunder och finansiärer.

Social hållbarhet

Mindre företag som ingår i ett större företags värdekedja kan till exempel behöva rapportera data om sociala förhållanden i sin egen värdekedja.

Ekonomisk hållbarhet och bolagsstyrning

Governance, det vill säga bolagsstyrning, handlar om hur väl ett företag använder tillgängliga resurser för att uppnå ekonomisk framgång, generera intäkter och skapa ekonomisk värde för sina intressenter.

Källa: FAR