article banner
Nyhet

Grant Thornton summerar ett starkt år

Anna Johnson Anna Johnson

Revisions- och rådgivningsbranschen har förändrats i snabb takt under det senaste året. Grant Thorntons position som helhetsleverantör av ekonomiska tjänster till entreprenörsbolag är fortsatt stark. Verksamhetsåret stängdes 30 april och i dagarna presenteras bolagets integrerade års- och hållbarhetsredovisning.

- Vi vinner kunder som uppskattar vårt marknadsfokus och personliga engagemang. och många potentiella medarbetare ser vårt fokus på ägarledda bolag och tillväxtbolag som något positivt, och söker sig aktivt till oss, konstaterar vd Anna Johnson. Även vårt arbete för ökat hållbart arbetsliv väcker intresse.

Verksamhetsåret 18/19
Grant Thorntons affärsplan innehåller offensiva tillväxtmål. Årets siffror visar en omsättningsökning på 5,2 procent, med en total omsättning på stadigt över 1,5 miljard med en lönsamhet på 13 procent. Samtidigt har företaget under året gjort stora investeringar i digitala lösningar. 

Ökade mest av alla i årets SKI
Det är tydligt att även kunderna märker av Grant Thorntons medvind. Grant Thorntons kundnöjdhet ökade med hela 4,4 procent förra året. Ökningen är högst av de sju största revisionsbolagen och företaget har nu tredje högst kundnöjdhet i branschen, enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI).

- Detta är ett fantastiskt resultat som vi ska vara väldigt stolta över! Att sätta kundens upplevelse i fokus är viktigt för oss och nu ser vi att de områden vi har valt att fokusera på leder till högre kundnöjdhet, kommenterar vd Anna Johnson.

Jämställdhet i fokus 
Ett uttalat mål för Grant Thornton är att partnerkretsen ska vara jämställd 2021. Det innebär att 40 procent av delägarna ska vara kvinnor. Ett antal initiativ har tagits för att nå målet, ett av dem är ett mentorprogram för kvinnor med partnerpotential. Årets resultat visar att företaget ökar i antal kvinnor som är delägare och närmar sig målet. Nu är 34 procent av delägarna kvinnor.

-Jämställdhet är en av våra prioriterade frågor på Grant Thornton och vi arbetar hårt för att engagera medarbetare i en inkluderande och jämställd kultur. Det arbetet pågår ständigt och i dagsläget är tio av våra 24 kontor jämställda i partnerskapet.

Även på kundsidan pågår ett aktivt arbete för att stötta företagare i jämställdhetsarbetet. En del i arbetet är att lyfta fram förebilder och därför inledde Grant Thornton under året ett samarbete med 17 Nätverket, en intresseorganisation som samlar kvinnor som byggt större företag, som omsätter minst 50 miljoner kronor och har en betydande ägarandel i företaget.

Det är nu andra året som Grant Thornton jobbar med hållbarhet integrerat i strategi och verksamhet. Företagets integrerade års- och hållbarhetsredovisning kan du ta del av .


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev