article banner
Nyhet

Expertpanel – så blir 2020

Ett nytt år står för dörren och vi har bett experter från vart och ett av våra affärsområden om en trendspaning. Digitalisering, hållbarhet och vikande konjunktur är några av de frågor som kommer att stå i fokus under 2020.

rich text with image

Affärsområde Revision

Inom detta affärsområde erbjuder Grant Thornton granskning och revision av räkenskaper, och all typ av rådgivning som är kopplad till revisionsfrågor.

Expert: Lars-Åke Andreasson, Partner Assurance.

Bakgrund: Har arbetat för Grant Thornton sedan 2011 och har 30 års erfarenhet av revisionsfrågor.

Personligt: Hängiven ryttare med egen häst som tävlar i fälttävlan och banhoppning.

Vilka är de viktigaste trenderna inom ditt affärsområde under 2020?

Digitaliseringen fortsätter i snabb takt vilket betyder att man får tillgång till mer och mer data kring företagets verksamhet, det gäller även data som är kopplade till revisionen. En annan stark trend är givetvis det som händer på hållbarhetsområdet. Där börjar hållbarhetsfrågorna på allvar bli aktuella även när det gäller den finansiella sektorn med nya och starkare krav från finansiärer och långivare.

Vad betyder detta för era kunder?

– Att man får tillgång till mer data betyder att man får nya och bättre möjligheter att utvärdera och planera verksamheten, men det förutsätter förstås att man vet hur man ska använda datan. När det gäller hållbarhet gäller det att förstå vad som håller på att hända, att hållbarhetsarbetet helt enkelt kommer att bli avgörande för att över huvud taget kunna bedriva sin verksamhet.   

Vilket är ditt bästa tips inför året?

– Lyft upp hållbarhet som en ägarfråga och låt hållbarhetsperspektivet genomsyra affärsplaneringen.

 

rich text with image

Affärsområde Advisory

Affärsområdet erbjuder rådgivning, bland annat när det gäller köp- och säljtransaktioner. I detta ingår M&A, värderingsfrågor och due diligence. Det finns också expertis när det gäller hållbarhet, forensics och andra specifika rådgivningsfrågor.

Expert: Magnus Sörling, Head of valuation.

Bakgrund: Har nyligen börjat på Grant Thornton men har tidigare arbetat med rådgivning i 15 år. Lockades till Grant Thornton av möjligheten att få jobba med fokus på små och medelstora entreprenörsdrivna företag.

Personligt: Östgöte som flyttat till Norrland och planerar att skaffa snöskoter.

Vilka är de viktigaste trenderna inom ditt affärsområde under 2020?
– Allt pekar på att vi är på väg in i en lågkonjunktur och det betyder normalt minskade transaktionsvolymer när det gäller företagsaffärer. Vi har ännu inte riktigt sett detta hända men jag räknar ändå med att det blir färre transaktioner under 2020. Samtidigt brukar en lågkonjunktur normalt leda till lägre värderingar av företag, så för den som letar förvärv kan det innebära att priset blir mer attraktivt.

Vad betyder detta för era kunder?
– I sämre tider är det ännu mer viktigt att ha ordning och reda i företaget och att agera i tid så att man undviker att drabbas onödigt hårt av nedgången. Till att börja med är det viktigt att man har en strukturerad omvärldsanalys så att man vet vilka omvärldsfaktorer som påverkar företaget och hur den påverkan ser ut. Man bör också ha en ordentlig risk- och intressentanalys så att man är förberedd inför olika scenarier.

Vilket är ditt bästa tips inför året?
– Våga utnyttja möjligheten om du ser att det går att göra ett bra förvärv.

 

rich text with image

Affärsområde Ekonomiservice

Ekonomiservice fungerar som en förlängning av företagets ekonomifunktion. Grant Thornton kan antingen ta hela rollen som ekonomifunktion, eller agera som kundens ekonomichef.

Expert: Annelie Nilsson, Partner Outsourcing Services.

Bakgrund: Har arbetat som auktoriserad redovisningskonsult hos Grant Thornton i sju år och har innan dess arbetat i 20 år med ägarledda företag som bland annat ekonomichef.

Personligt: Har världens bästa jobb men drömmer om att dirigera en symfoniorkester.

Vilka är de viktigaste trenderna inom ditt affärsområde under 2020?

– Just nu sker det stora förändringar när det gäller möjligheterna att ta fram data och låta olika system kommunicera med varandra på ett automatiserat sätt för dra nytta av dessa. Det kommer att underlätta ekonomi- och redovisningsarbetet samtidigt som det skapas nya möjligheter att styra och planera verksamheten.

Vad betyder detta för era kunder?

– Framför allt gäller det att tänka över vilka system och verktyg man använder för ekonomifunktionen så att man inte låser in sig en struktur som snabbt blir omodern.

Vilket är ditt bästa tips inför året?

– Våra kunder är ofta entreprenörsdrivna företag som ser verksamheten här och nu. Ett tips är att redan från början tänka lite större och organisera ekonomifunktionen så att den är redo att hantera större volymer när företaget börjar växa.

 

rich text with image

Affärsområde Skatt

Grant Thornton kan erbjuda skatterådgivning på ett hållbart och långsiktigt sätt och därmed hjälpa kunderna att betala rätt skatt i rätt tid, och i rätt land.

Expert: Mikael Knutsson, Partner Tax.

Bakgrund: Har arbetat med skattefrågor i fem år på Grant Thornton och har sammanlagt 25 års erfarenhet inom området, bland annat från Skatteverket.

Personligt: Tänker satsa på en ny god vana genom att börja spela padel.

Vilka är de viktigaste trenderna inom ditt affärsområde under 2020?
– Vi ser framför oss ett år då det blir färre nyheter än vad vi är vana vid på skatteområdet. För oss betyder det att vi får möjligheten att ytterligare förbättra och fördjupa vår rådgivning till kunderna. Även vårt affärsområde påverkas av den digitala ekonomin och den ökande e-handeln. Det aktualiserar skattefrågor kring bland annat momsredovisning och gränsöverskridande handel samt frågor om internprissättning.

Vad betyder detta för era kunder?
– Det är särskilt viktigt att se till att man betalar skatt i rätt land när man bedriver gränsöverskridande handel. Skattemyndigheterna i Sverige och andra länder är verkligen på hugget just nu med att se till att man inte går miste om några skatteintäkter.

Vilket är ditt bästa tips inför året?
– Det här är komplicerade frågor som kan ge en stor ekonomisk påverkan om man gör fel, inte bara genom att man påförs mer skatt – man kan också drabbas av höga straffavgifter. Så det bästa rådet är att ta hjälp av experter för att få en korrekt internprissättning på plats. Inte sällan kan man optimera samtidigt som man hjälper kunden att hantera sin risk på ett bra sätt.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev