article banner
Nyhet

Därför tvekar företag att söka Corona-stöd

Monika Lindberg Monika Lindberg

Regeringen har lanserat att rad olika stöd som ska hjälpa svenska företag att klara sig igenom krisen som orsakats av Coronapandemin. Men det finns företag som tvekar och som avstår från att söka stöden. Monika Lindberg, affärsrådgivare på Grant Thornton, tycker ändå att grundtipset är att söka de stöd man kan få.

Omställningsstöd, hyresstöd, korttidspermittering, uppskjuten skatteinbetalning, sjuklönekostnader betalda under två månader och tillfälligt slopad arbetsgivaravgift är några av de åtgärder som regeringen presenterat under våren.  Syftet är att hjälpa svenska företag att klara sig igenom den kris som utlösts av den pågående Coronapandemin.

Men det har visat sig att en del av dessa stödåtgärder kanske inte väckt det intresse hos företagen som man kunde ha hoppats på. Monika Lindberg, affärsrådgivare på Grant Thornton, ser att det finns vissa stödåtgärder som fungerat bra tack vare att de är enkla att hantera.

– Ta till exempel den tillfälligt slopade arbetsgivaravgiften under perioden mars till juni. Det var enkelt att söka och gick direkt på skattekontot, så det tror jag att i princip alla företag har sökt, säger hon.

Blandat mottagande för korttidspermittering

En åtgärd som fått ett mer blandat mottagande är möjligheten till korttidspermittering som innebär att anställda går ner i arbetstid men får behålla 90 procent av lönen medan mellanskillnaden betalas av staten.

– Det krävs en hel del administration för att sköta detta på rätt sätt, och gör man inte det riskerar man att bli återbetalningsskyldig. Dessutom är stödet preliminärt och det gäller att man uppfyller det som skrivits i ansökan för att få behålla den ersättning som bolaget fått utbetalt. I vårt kundsegment finns många entreprenörsdrivna företag som i dagsläget kanske saknar tillräckliga administrativa resurser och därför avstår från att söka stödet.

En annan orsak till att entreprenörer inte sökt vissa stöd är att de blir diskvalificerade om ägarna tar ut utdelning ur sitt bolag.

– Som entreprenör är det inte ovanligt att man ser till möjligheten att ta ut utdelning istället för lön vissa år för att få ihop både bolagets ekonomi och sin privata. Exempelvis kan beslut om utdelning ha fattats för flera år sedan, men betalningen var tänkt att ske under våren, vilket inneburit att de inte kunnat ta del av vissa stöd, alternativt får problem med sin privata ekonomi.

Bild: Monica Lindberg, affärsrådgivare, Grant Thornron

Monika Lindberg

30-procentsgräns ett problem för omställningsstöd

Omställningsstödet som är tänkt att ge en ersättning för fasta kostnader, är också en åtgärd som fått ett blandat mottagande av företagen. För att ta del av detta krävs en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och att omsättningen minskat med minst 30 procent under mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året. Här tror Monika Lindberg att omfattningen på underlaget och tidsspannet för ansökningar kan utgöra problem. Men den största faktorn uppfattar hon ändå är 30-procentsgränsen.

– Det finns säkert massor med företag som haft omsättningstapp på precis under 30 procent men som alltså inte kan söka stödet. Frågan är varför man satt just den gränsen, men det är väl något man får utvärdera.

Finns det då några fördelar med att avstå från att söka de olika stöden? Monika Lindberg är tveksam till att så skulle vara fallet.

– Jag har svårt att se varför man inte skulle söka de stöd man har rätt till, så mitt tips är att göra det. Och det finns hjälp att få om man inte kan hantera det administrativa.

Lärdomar att hämta från Coronakrisen

Hon tycker också att det finns många lärdomar att hämta från Coronakrisen som kan vara till nytta inför framtiden, inte minst när det gäller att ha beredskap och handlingsplaner för krishantering.

– Vi gjorde ett självtest där ungefär 500 företag deltog och det visade sig att en förvånansvärt stor andel saknade en krisplanering, de har exempelvis inte säkrat leverantörskedjan och produktionskapaciteten. Det måste man ha på plats, inte bara för att möta problem utan också för att kunna hantera det omvända, alltså att en störning i ekonomin leder till ökad omsättning och fler kunder.

Ett annat tips är att se till att löpande ha god ordning på rapportering av resultat och likviditet.

– Det är nödvändigt för att man ska kunna göra en korrekt prognos och skapa förutsättningar för att kunna se vikande trender eller förändringar i tid och överbrygga dem.

Rekommendationen att jobba hemifrån när det är möjligt innebär också att företag behöver se över it-säkerheten när många möten sker med hjälp av digitala verktyg.

– Det är något som ökar risken för cyberbrott. Därför gäller det att öka medvetenheten om problemen, identifiera hotbilden och stresstesta it-miljön.

Till sist tycker Monika Lindberg att man som entreprenör och företagare ska komma ihåg att ta hjälp utifrån när det behövs.

– Som entreprenör är man ofta rädd att tappa kontrollen, men det gäller att försöka att inte tänka på det sättet. Prata med rådgivare, prata med revisorn, ta in nödvändig expertis i styrelsen och ta den hjälp du kan få, säger hon.

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev