Nyhet

Budget 2022: ”Hade hellre sett satsningar som motverkar kompetensbristen”

ContributorName(contributor, true)
Med:
insight featured image
Regeringen har nu överlämnat sin budgetproposition till riksdagen. 74 miljarder ska satsas på ett mer hållbart Sverige efter pandemin. Regeringen bedömer att tillväxten kommer vara stark både i år och nästa år. Men budgeten innehåller få satsningar på små och medelstora företag, enligt Elisabeth Mörck, skatterådgivare på Grant Thornton.

- Jämfört med många andra länder i Europa har Sverige klarat sig bra under pandemin och det syns också på företagens optimism – där tre av fyra SME-bolag i vår senaste undersökning ser ljust på framtiden. Men många branscher har också drabbats hårt av restriktioner och osäkerhet, samtidigt som många andra skriker efter kompetens. Därför är det enligt min mening konstigt att regeringen inte satsar mer på företagen, inte minst med tanke på att man också drar in flera stöd nu i september, säger Elisabeth Mörck, skatterådgivare på Grant Thornton. 

Redan innan budgeten presenterades kom beskedet att det förstärkta stödet vid korttidsarbete, omställningsstödet samt omsättningsstöden försvinner i slutet av september. Istället sa man då att man kommer förlänga eller justera andra stöd och göra andra satsningar för att stötta företag och arbetstillfällen.  

- Regeringen har fått kritik från flera håll för att man återigen vill införa den så kallade familjeveckan, när Sverige redan har ett så generöst system för semester och föräldraledighet. Samtidigt skriker många företag efter kompetens, vartannat bolag med 50-500 anställda vill nyanställa det närmaste året. Här skulle jag hellre sett att man gjorde satsningar som skulle hjälpa bolagen att knyta till sig kompetens, att det blev enklare och billigare att anställa. Det är trots allt små och medelstora företag som skapar många av jobben och står för stor del av skatteintäkterna, säger Elisabeth Mörck

Förutom en ny lag om källskatt på utdelningar till utländska personer, skattelättnad för cykelförmån samt ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar tycker Elisabeth Mörck att företagare bör ha koll på följande delar av budgeten:  

 • Företag kan få förlängt anstånd med skatt
  Om ett företag fått anstånd på grund av pandemin kan detta förlängas med ytterligare 15 månader om företaget gör en avbetalningsplan med Skatteverket.
    
 • Företag ska kunna ge skattefri ersättning vid tillfällig anställning
  Regeringen föreslår enklare skatteregler när det gäller tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort. I princip ska samma sak gälla som för tjänsteresor.

 • Företag får nedsättning av arbetsgivaravgifter även sommaren 2022
  Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga föreslås gälla även under perioden juni-augusti 2022. Detta för att stötta återhämtningen i branscher där många ungdomar jobbar.

 • Företag ska få ökade förutsättningar att rekrytera och behålla nyckelpersoner
   I budgeten föreslår man att reglerna för incitamentsprogram förenklas och förbättras. Det innebär en höjning av de gränsvärden som gäller för lättnader i beskattningen av personaloptioner som infördes för några år sedan. 
 • Företag som genomför ägarförändring kan påverkas av begränsningsregel
  En ny särskild regel föreslås, som begränsar möjligheten att utnyttja tidigare års underskott efter en ägarförändring. Enligt förslaget ska detta gälla om just underskotten är det övervägande skälet till att ägarförändringen skett. Om detta blir verklighet ska regeln gälla från 1 maj 2022, men tillämpas retroaktivt redan från den 11 juni 2021.

- Det här är ett förslag som fått massiv kritik från såväl näringsliv som från akademin. Ändå är vår bedömning att riksdagen kommer rösta igenom denna så kallade stopplagstiftning. Handeln med rena underskottsföretag är enligt vår bedömning mycket begränsad nuförtiden, däremot är det oklart om även kommersiellt drivna transaktioner kan komma att omfattas, säger Elisabeth Mörck

I budgetförslaget kan man också läsa att Tillväxtverket får 330 miljoner för att fullfölja hanteringen av korttidsstödet. Trots att det är föreslaget att Skatteverket ska ta över hanteringen av korttidsstöd redan i april.  

- Det står också i budgeten att regeringen ska återkomma med en proposition om en möjlighet för ny anmälan om avstämning samt ett nytt förfarande vid sen anmälan. För mig som skatterådgivare är jag mån om att detta inte ska försvåra ytterligare för de många företag som sökt stöd, hanteringen har varit högst bristfällig hittills, säger Elisabeth Mörck.

Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl