article banner
Nyhet

Avstämning av korttidsarbete

Den 16 juni öppnade Tillväxtverkets avstämningstjänst för korttidsarbete. Tiden för avstämningen styrs av den första stödmånaden så att den som fått stöd från första perioden mars till maj månad skall rapportera in sina uppgifter innan den 30/6. Om man inte gör detta i tid blir man återbetalningsskyldig för hela stödbeloppet.

På Tillväxtverkets hemsida finns de datum som gäller samt en instruktionsfilm där de visar hur man går tillväga för att göra avstämningen.

Följande skall göras vid avstämning:

  • Samtliga anställda skall läggas in i webbformuläret. För företag med fler än 25 anställda, som omfattas av korttidsarbete, så finns ett beräkningsunderlag i Excel som kan bifogas avstämningen.
  • Vid behov kan man lägga till nya personer, som inte ingick i ansökan, och justera tidigare inlämnade uppgifter samt justera avtalsnivån till 80% under maj, juni och juli.
  • Arbetstid (ordinarie och vid korttidsarbete), månadslön (ordinarie och vid korttidsarbete), frånvaro, faktisk arbetstidsminskning i procent och faktisk löneminskning skall anges.

Vid ändring av nivån på korttidsarbetet så skall ett nytt avtal tas fram för de anställda. Har man kollektivavtal görs detta via fackliga förhandlingar och om man inte har kollektivavtal så avtalas detta med de anställda. Skulle man ha behov av ytterligare stöd så är det i avstämningen som detta görs. Man kan alltså inte göra någon separat ansökan om ytterligare stöd.

 

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev