article banner
Intervju

En kund berättar: att integrera hållbarhet i hela verksamheten

En av nordens största sportbutiker online, har tagit ett stort steg i sitt hållbarhetsarbete genom att dels integrera hållbarhetsstrategier i hela verksamheten och dels rapportera integrerat. Grant Thornton har exempelvis bidragit med att skapa workshops för omställningen till integrerad redovisning och i själva arbetet med den integrerade rapporteringen.

Varför integrerad rapportering?
Vi vill ha ett större fokus på hållbarhet och integrera det i hela verksamheten i stället för att enbart producera en hållbarhetsrapport en gång om året. Vi träffade på Grant Thorntons hållbarhetsgrupp genom ett seminarium som de anordnade och ville ha dem som partner i arbetet med att ställa om till integrerad rapportering.

Vilket värde skulle du säga att samarbetet har gett er som bolag?
Det har varit ett stort värde att arbetet har involverat alla anställda. Det har tidvis rört sig om komplexa och stora diskussioner, men det har ett värde i sig att många medarbetare varit med och känner att vi gör det tillsammans.

När hållbarhetsfrågorna diskuteras i ett större forum, kan de gå ifrån att vara en ”hård miljöfråga” till en insikt om att det är en viktig fråga för hela företaget utifrån hållbart företagande. Det integrerade arbetssättet gör det även lättare för VD och ledning att förmedla vikten av hållbart företagande och vad det innebär.

Vad är värdet i att få hjälp utifrån flera olika kompetensområden?
Det är värdefullt att både kunna få stöd i själva rapportframtagandet och IR-verktyget i sig, men också i form av rådgivning och kompetens kring regler och lagstiftning. Att diskutera väsentlighetsanalys för bolaget i en större grupp ger ett perfekt tillfälle att fånga upp eventuella perspektiv som inte återspeglas som risker idag.

Hur viktigt är det att Grant Thorntons själva jobbar med hållbarhet?
Det är så klart viktigt, det blir en kvalitetsstämpel att man som rådgivare inte bara köper in ett verktyg som man säljer till sina kunder utan att man själv integrerar hållbarhetsarbetet. Man bör leva som man lär och det är förtroendeingivande.

Ni är också en del av nätverket för hållbart företagande, vad innebär det?

Grant Thornton bjuder regelbundet in till seminarier och luncher för bolag som vill stärka sitt hållbarhetsarbete. Det handlar om allt ifrån de som vill ta hållbarhetsarbetet till nästa steg till de som brinner för hållbarhet och har jobbat med det under lång tid. Bland annat har hållbarhetsgruppen diskuterat och arbetat med FN:s globala mål, vilket annars kan kännas långt borta. Genom en sådan övning kan även mindre bolag ta några steg närmare att förstå hur man kan bidra i ett större perspektiv.

Nätverket ger mycket inspiration till fortsatt diskussion och arbete då vi kan ta med oss tankar och perspektiv på hållbart företagande från företag som kommit både kort och lång i sin hållbarhetsresa. Det är även roligt att få en bekräftelse att vi själva som bolag har kommit långt.

Bolagets CFO och Business Controller har intervjuats med syfte att visa exempel på ett företag som integrerat hållbarhet i sin affär. Vi har valt att i detta sammanhang inte namnge företaget med hänsyn till revisionsbranschens oberoenderegler.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev