article banner
Case

”Det är tryggt med en kvalitetsstämpel på vår årsredovisning”

Det svenska företaget Web Manuals International AB tillhandahåller manualer för flygbolag, operatörer och piloter genom sin digitala plattform. Med kontor i både Sverige och USA och kunder över hela världen med höga krav, är det viktigt att ha en revisor och rådgivare som förstår en global verksamhet, därför föll valet på Grant Thornton.

rich text with image

Sedan starten 2012 har Web Manuals haft en snabb tillväxt på över 50% per år och blivit utnämnd till Gasell tre gånger, expanderat till USA och nått en omsättning på 33,3 miljoner 2018. Företaget såg tidigt ett behov i flygindustrin av ett smidigt system för att hantera pilothandböcker och manualer.

– Vad vi gör är att knyta ihop internationella flygregelverk i ett webb-baserat ordbehandlingsprogram som har strikt kontroll för hur ändringar och delningar sker. Detta distribueras ut till piloter och operatörer, förklarar Martin Lidgard, grundare och vd för Web Manuals.

En kvalitetsstämpel i valet av revisionsbyrå
Under 2014 startade företaget ett dotterbolag efter ett ökat intresse från USA. 2016 satte man upp sitt första kontor i San Diego och sedan 2018 finns Web Manuals även på Manhattan i New York.

Med kontor i både Sverige och USA, samt planer på att starta upp i Singapore, är det många valutor, skatteregler och internationella regelverk som måste tas hänsyn till. Det är en komplex situation och för Web Manuals har Grant Thornton varit ett ovärderligt stöd i denna process.

– För oss är det viktigt med transparens och tydlighet i ekonomihanteringen, säger Martin Lidgard. När vi blir granskade av våra kunder som är verksamma under stränga lagkrav är vår årsredovisning en trovärdighetskälla för oss. Den tryggheten känner vi att Grant Thornton bidrar med och deras signatur på årsredovisningen är en kvalitetsstämpel på vår finansiella redovisning.

Ambitiös årsredovisning ger förtroende
Trots att Web Manuals är ett privatägt företag satsar man på en ambitiös årsredovisning varje år som ska motsvara en börsnivå. Det är en 50-sidig årsredovisning som tar upp hållbarhet, risker, framtida utveckling och andra aspekter.

– Flygbranschen står inför både utmaningar och intressanta utvecklingar i dag. Samtidigt som vi ser tecken på en oro i omvärlden med handeln och även en brist på piloter, är det spännande med drönare, elektriskt flyg och flygtaxi. En av våra kunder Uber är långt fram i utvecklingen där, berättar Martin Lidgard.

Hållbarhet – en del av Web Manuals själ
Martin Lidgard berättar att hållbarhet är ett koncept som genomsyrar Web Manuals som företag. Därför har de programmet 1-2-3-Forward, där varje siffra representerar en procentdel som går till olika former av hållbarhetsarbeten och som gör Web Manuals till en attraktiv arbetsplats för ambitiösa talanger med högskoleutbildning.

– En procent av de anställdas tid går till att arbeta med välgörande projekt i närområdet, som på olika sätt kan inspirera och vägleda i samhället. Medan två procent av de sålda licensintäkterna går till rabatter för verksamheter som uppfyller krav för icke vinstdrivande välgörande uppdrag. Till exempel verksamheter där förnödenheter flygs ut, patienttransporter eller flygrelaterad krishantering. Tre procent av bolaget ägs av en stiftelse som arbetar med att hjälpa unga kvinnor i utvecklingsländer att få tillgång till utbildning och stötta entreprenörskap, förklarar Martin Lidgard.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev