article banner
Branschnyhet

Rapport: The State of the Non-For-Profit Sector

Johan Andersson Johan Andersson

Vad krävs för att organisationer ska kunna verka i en alltmer komplex och föränderlig värld?  Rapporten ”The State of the Non-For-Profit Sector” täcker de trender och utmaningar som den ideella sektorn står inför. I årets upplaga av rapporten får du vägledning för att möta utmaningar inom viktiga områden som till exempel effektredovisning, nya intäktsområden, att möta nästa generation medarbetare samt digitalisering av verksamheten.

- En förutsättning för att lyckas är att kunna anta nya strategier och metoder. Årets upplaga av rapporten är den sjunde som Grant Thornton US ger ut. Syftet med årets rapport är att täcka trender och utmaningar som redan är här eller förväntas bli aktuella under det kommande året. Svenska organisationer kan få många värdefulla insikter av denna internationella rapport, säger Johan Andersson, branschledare på Grant Thornton.

Noterbart är att rapporten färdigställdes före coronapandemin.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev