hero banner

Möt vår cybersäkerhetsexpert Sanida Saliovski.

 

Sanida Saliovski är Cybersecurity Lead på Grant Thornton och ansvarig för utvecklingen av våra tjänster inom cybersäkerhetsområdet. Sanida har lång erfarenhet inom cyberområdet och arbetar med att hjälpa kunder etablera effektiva strategier för att identifiera och hantera cybersäkerhetsrisker. Hennes expertis sträcker sig över ett brett spektrum av cybersäkerhetsområdet, däribland riskbedömningar, hotidentifiering och hantering, incidentrespons och regelefterlevnad. 

 

Sanida och hennes team är specialiserade på att tillhandahålla cybersäkerhetstjänster skräddarsydda för varje kunds unika behov och förutsättningar. Med fokus på att förstå kundens affärsmål och de unika hot och risker kunder ställs inför, hjälper de kunder utveckla effektiva cybersäkerhetsstrategier och ramverk som skyddar tillgångar och verksamhet i ett ständigt föränderligt risklandskap.

 

Om du har några frågor eller funderingar om din organisations cybersäkerhet, tveka inte att kontakta Sanida och hennes team.

Läs mer
Sanida Saliovski
Ansvarig för Cybersecurity Services
Sanida Saliovski
Möt våra experter