hero banner
Rickard Julin
Helsingborg
Auktoriserad revisor

Rickard Julin

Rickard Julin är auktoriserad revisor, certifierad affärsrådgivare och partner på Grant Thorntons kontor i Helsingborg. Genom sitt arbete med entreprenörsstyrda bolag och med sin styrelseerfarenhet är Rickard väl insatt i både styrning och rådgivningsfrågor som förekommer i ägarledda företag, större koncerner samt noterade bolag. Rickard har stor erfarenhet av revision och rådgivning. Han verkar ofta som projektledare och är en väl anlitad revisor samt rådgivare som med sitt engagemang och tillgänglighet samt intresse för kundens verksamhet alltid strävar efter transparens och tydlighet.

Grant Thornton fokuserar på entreprenörsföretag där vi genom hållbara insikter hjälper dig som ägare, styrelse och ledning att utveckla ditt företag och agerar således rådgivare till ägare och entreprenörer inom alla branscher. Rickard har även ett brett nätverk efter drygt 20 års erfarenhet inom revision och rådgivning. De branscher som Rickard arbetar mot oftast är fastighetsbranschen, tjänstesektorn och rörelsedrivande industribolag.

Kontakta gärna Rickard för eventuella frågor som du har om revision samt rådgivningsfrågor kring omstruktureringar och förberedelse inför framtida försäljning, eller hur du på bästa sätt strukturerar din nuvarande verksamhet.

Tjänster
Connect
Rickard Julin
Auktoriserad revisor
Rickard Julin
Möt våra experter