hero banner

Lars-Åke Andreasson är auktoriserad revisor på Grant Thornton i Stockholm.

Möt våra experter