hero banner
Fredrik Marstorp
Stockholm

Fredrik Marstorp

Rådgivare inom M&A services

Fredrik Marstorp är dedikerad till expertrådgivning inom företagsförsäljningar och företagsförvärv, så kallad Mergers & Acquisitions. Fredrik projektleder primärt förvärv och försäljningar av bolag, långsiktigt strategiarbete samt förberedelser för en framtida exit.

Grant Thorntons M&A-grupp är branschagnostiker och agerar således rådgivare till ägare och entreprenörer inom alla branscher. Fredrik har en gedigen erfarenhet av företagstransaktioner, främst inom branscherna tillverkningsindustri, hälso- och sjukvård, distribution, SaaS, återvinning, installationsservice, trävaruindustri, byggbolag och produktbolag. Fredrik har även ett brett nätverk av industriella och finansiella köpare.

För att få en bra värdering på sitt bolag, hitta rätt långsiktiga ägare samt möjliggöra en smidig försäljningsprocess är Fredriks bästa tips att man som ägare påbörjar planering och förberedelser i god tid.

Kontakta gärna Fredrik för eventuella frågor du har om företagsförvärv, en framtida försäljning eller hur du på bästa sätt förbereder din egen exit.

Möt våra experter